Evenementenagenda 2017

DONDERDAG 23 FEBRUARI – WINTERLEZING

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen, ook wel kortweg de Bekenstichting,zal voor ons een presentatie houden over het ontstaan en de betekenis van de Veluwse sprengen en beken. Aan de hand van een PowerPoint-presentatie zal met name de relatie met de industriële ontwikkeling in de middeleeuwen en de ecologische en landschappelijke betekenis van dit cultuurhistorische erfgoed worden belicht. De lezing vindt plaats in het Kulturhus EGW in Epe. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

ZATERDAG 11 MAART – EXCURSIE NAAR DE EPER- EN HEERDERSPRENGEN

Als vervolg op de lezing zal er een excursie plaatsvinden, deze wordt eveneens verzorgd door de Bekenstichting. De heren Adri Hottinga en Ben Bolt zullen ons meenemen naar de sprengkoppen van de Horsthoekerbeken. We verzamelen ons vanaf 13.30 uur bij de begraafplaats Engelmanskamp aan de Elburgerweg 29 in Heerde. Er is hier voldoende parkeergelegenheid. Om 14.00 uur vindt de wandelexcursie plaats door dit prachtige natuurgebied. Aanmelden voor deelname is noodzakelijk. U kunt zich vanaf 1 maart opgeven met het inschrijfformulier dat u dan hierboven kunt openen.

DONDERDAG 6 APRIL – LEDEN-/JAARVERGADERING + LEZING

Dit jaar vindt deze vergadering plaats in het kerkelijk centrum De Rank aan de Torenstraat 15 in Vaassen. Na het huishoudelijke deel van de vergadering zal vanaf circa 20.45 uur de lezing verzorgd worden door mevrouw Miny van der Zande. Zij zal ons de historie uit de doeken doen over haar overgrootmoeder Evertje van der Zande-Schouten, de ‘Minne van de Koninginne’. Zij zoogde baby Wilhelmina, dochter van koningin Emma, samen met haar eigen pasgeboren dochter. Want in die tijd (1880) werd er met name in hogere kringen geen borstvoeding gegeven. Mevrouw Van der Zande is voorzitter van onze zustervereniging de Vereniging Oud-Apeldoorn (VOA). Zij gaf op de televisie in 2013 bij de omroep MAX, in het programma ‘Tijd voor MAX’, een interview aan de tafel bij Martine van Os en Sybrand Niessen over haar overgrootmoeder.
Vergaderstukken, w.o. het financieel verslag en de agenda vindt u vanaf twee weken voor de vergadering op deze website onder het kopje Vereniging. De vergadering begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER – HERDENKINGSWANDELING WO-2 - IN VAASSEN

De Stichting Broken Wings ’40-45’ opgericht in 1997 beijvert zich er voor om hen, die in de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor onze vrijheid, te eren en de komende generaties te blijven herinneren aan de offers die zij brachten. Hieruit voortvloeiend heeft Amp-Epe de stichting bereid gevonden om een Herdenkingswandeling voor ons te organiseren. Onder leiding dhr. J. Achterbergh zal deze wandeling plaatsvinden. De tocht zal ons langs verschillende historische oorlogsplekken in Vaassen brengen. Aan de hand van de door dhr. Achterbergh meegebrachte foto’s uit die tijd, zal hij ons over de historische gebeurtenissen op bepaalde plekken vertellen en wat zich daar zoal heeft afgespeeld. We verzamelen ons vanaf 13.30 uur bij de oude begraafplaats aan de Apeldoornseweg 37 in Vaassen, tegenover het Chinees-Indisch Restaurant HO Wah. Er is hier voldoende parkeergelegenheid. Om 14.00 uur zal dan de wandeling plaats vinden. Aanmelden voor deelname is noodzakelijk. U kunt zich vanaf 11 september t/m 20 september a.s. opgeven met het inschrijfformulier dat u dan hierboven kunt openen.

DONDERDAG 23 NOVEMBER – NAJAARSLEZING

Deze lezing over de Geschiedenis van Sinterklaas zal verzorgd worden door de Apeldoorner Jan Bark.Hij zal ons bijpraten over wie was Sint Nicolaas en waar komt hij vandaan. Over de legendes rondom zijn persoon. Wie was zijn knecht en waar komt hij vandaan. Hoe vierden wij vroeger het Sinterklaasfeest en wanneer is deze traditie ontstaan. Waarom zetten kinderen met Sinterklaas hun schoen? Over de speculaaspop, de taaitaaipop, suikergoed, chocolade letter en bisschopswijn. Maar ook de eerste Sinterklaas prentenboeken, sinterklaasliedjes en gedichten. Dit allemaal met prachtige verhalen en foto’s via een PowerPointpresentatie.
De lezing vindt plaats in café-restaurant Dorpszicht aan de Dorpsstraat 10 in Oene. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

 Let op!

  • Over de lezingen in het najaar zult u in de volgende nummers van Ampt Epe worden geïnformeerd.
  • Voor alle evenementen geldt: gratis deelname voor leden met eventuele partner; niet-leden betalen 3,50 euro.
  • Het is altijd mogelijk dat een evenement, om welke reden dan ook, niet kan doorgaan. Dit wordt altijd vermeld op de website: . Raadpleeg dus te allen tijde de info op onze site.