logo

Evenementen in 2022

Geschreven door de evenementencommissie

Jubileum
In voorgaande tijdschriften van Ampt Epe hebt u al meermalen kurmen lezen over het 60-jarig
jubileum van Ampt Epe, op 13 oktober 2021. In het kader hiervan zijn de foto- en de tekenwedstrijd uitgeschreven. De inzendtermijn van de fotowedstrijd was per 1 augustus gesloten en er zijn drie winnaars uitgekozen! Inmiddels zijn zij gehuldigd 9 oktober. In ons tijdschrift van december 2021 leest en ziet u er alles over.
Dat geldt ook voor de tekenwedstrijd, waarvan de inzendtermijn was verlengd tot 15 september. .

En tot slot: reserveert u alvast de datum: 9 april 2022. Op deze dag gaat Ampt Epe zijn jubileum groots vieren met een speciale dag in de Hezebrink in Emst.

Algemene ledenvergadering
Het bestuur van de historische vereniging Ampt-Epe gaat zijn algemene ledenvergadering houden op donderdagavond 3 maart 2022.
Alle leden worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering zal plaatsvinden in het zalencentrum de Hezebrink in Emst, en vangt aan om 20.00 uur. In afwijking tot voorgaande jaren zal er tot onze spijt na afloop geen lezing zijn.

Vergaderstukken:

Agenda
Verslag ALV 2019
Jaarverslag
Financieel jaaroverzicht
Beleidsplan
Rooster van aftreden