(Van) Pijkeren


door Fer Jantzen

12 april 2021

Terug naar de inleiding

Bij dit overzicht is een index opgenomen

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  ?


Generatie I

I  Willem Hendriks Pijkeren, (niet waarschijnlijk) zoon van Henrik Henriksen Pikkeren en Wijchmoet Andries.

Willem Hendrix en Hendrikje Jans laten in Epe kinderen dopen:
Wennichje 19-7-1685, Egbert 30-11-1690, Jacob 18-2-1694 en 4-10-1696

Willem was gehuwd met Hendrikjen Jans. Hendrikjen is overleden voor 1754.

1753/1754 Hendrik Willems Pijkeren, weduwnaar van wijlen Barta Brouwers; Jacob Willems Pijckeren en Neeltje Gerrits, echtelieden; Willem Goosens en Jantjen Willems Pijkeren, echtelieden; de nagelaten dochtertjes van wijlen Gerritje Willems Pijkeren en Gerrit Egberts. Als erfgenamen van Hendrickjen Jans, weduwe van wijlen Willem Hendriks Pijkeren, elk voor een vierde portie. (ORA 915 44v)

Van Willem en Hendrikjen zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik, zie II-A.

2  Gerritjen is afkomstig uit Oosterenk (Epe), overleden voor 1754.

Gerritjen trouwt Epe op 5 februari 1736 met Gerrit Egberts. Gerrit is afkomstig uit Gortel (Epe), overleden voor 1754.

3  Jantjen.

Jantjen was gehuwd met Willem Goosens.

4  Jacob mogelijk is gedoopt Epe op 4 oktober 1696, zie II-B.

Generatie II

II-A  Hendrik Willems Pijkeren, zoon van Willem Hendriks Pijkeren (I) en Hendrikjen Jans, custos, wonende Oosterenk (Epe), is overleden voor 1760.

Hendrik trouwt Epe op 20 oktober 1720 (1) met Barta Brouwers. Barta is overleden voor 1754.

Barta was eerder gehuwd (1) met Harmen Groen.<1>

Hendrik trouwt Epe op 6 januari 1754 (2) met Delia Jans Huijskamp (Deeltje), dochter van Jan Herms Huijskamp en Egbertjen Jans.

Delia (Deeltje) was later gehuwd (2) met Albert van Zalk.<2>

Van Hendrik en Delia (Deeltje) zijn twee kinderen bekend:

1  Willem is gedoopt Epe op 21 juli 1754, jong overleden.

2  Willem is gedoopt Epe in mei 1756, zie III-A.

II-B  Jacob Willemsz van Pijkeren, zoon van Willem Hendriks Pijkeren (I) en Hendrikjen Jans, mogelijk is gedoopt Epe op 4 oktober 1696, overleden voor 1773 (In 1773 verkoopt zijn weduwe grond in Zuuk). Jacob werd hoogstens 76 jaar.

Jacob was gehuwd met Neeltje Gerrits Weuste, mogelijk dochter van Gerret Jansen en N.N. Jacob Teunisdochter. Neeltje mogelijk is gedoopt op 29 augustus 1697, overleden Epe op 31 januari 1793, begraven Epe op 6 februari 1793. Neeltje werd 95 jaar.

Ook genaamd Weusten en Wuste. Verm. naar de boerderij de Hoge Woeste nabij Schaveren. Op 29 augustus 1697 wordt gedoopt Neeltje, dochter van Gerret Jansen, getrouwd met de dochter van Jacob Tuenis van de Hooge Wueste. Mogelijk is dat deze Neeltje.

Van Jacob en Neeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Wemme is gedoopt Epe op 3 juni 1731, overleden Epe op 4 mei 1808, begraven Epe op 9 mei 1808. Wemme werd 76 jaar.

2  Gerrit is gedoopt Epe op 6 september 1733, zie III-B.

3  Hendrikjen is gedoopt Epe op 27 november 1735, ongehuwd overleden Epe op 20 mei 1820. Hendrikjen werd 84 jaar.

4  Willem is gedoopt Epe op 6 april 1738, ongehuwd overleden Epe op 15 januari 1814. Willem werd 75 jaar.

5  Jan is gedoopt Epe op 22 januari 1741, overleden Epe op 25 november 1815 (geen echtgenote genoemd). Jan werd 74 jaar.

Generatie III

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1770 en 1804. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (7x) en Veessen.

III-A  Willem Hendriks van Pijkeren, zoon van Hendrik Willems Pijkeren (II-A) en Delia Jans Huijskamp (Deeltje), wonende Veessen, is gedoopt Epe in mei 1756, overleden Heerde op 10 april 1840. Willem werd 83 jaar.

Willem trouwt Heerde op 5 mei 1799 met Geertje van Apeldoorn, dochter van Andries van Apeldoorn en Eesje van Ark. Geertje is gedoopt Heerde op 24 mei 1772, overleden Heerde op 25 juni 1839. Geertje werd 67 jaar.

Van Willem en Geertje is een kind bekend:

1  Eessijna Hendrica is gedoopt Veessen op 26 december 1804, overleden Heerde op 14 augustus 1867. Eessijna Hendrica werd 62 jaar.

Eessijna Hendrica trouwt Heerde op 12 mei 1831 met Willem Rakhorst, zoon van Derk Rakhorst (papierfabrikant) en Grietje Vissers. Willem, papiermaker, is geboren op 12 januari 1799, overleden Horsthoek (Heerde) op 13 juli 1874. Willem werd 75 jaar.

III-B  Gerrit Jacobs Pijkeren, zoon van Jacob Willemsz van Pijkeren (II-B) en Neeltje Gerrits Weuste, is gedoopt Epe op 6 september 1733, overleden (een besloten water) Epe op 8 oktober 1807 (hooge Weuste =Hoge Woeste, 74 jaar)). Gerrit werd 74 jaar.

Gerrit trouwt Epe op 15 mei 1769 met Grietje Jacobs van Emst, dochter van Jacob Hendriks van Emst en Fennigjen Lamberts. Grietje is gedoopt Epe op 30 maart 1741, overleden Epe op 12 augustus 1814. Grietje werd 73 jaar.

Van Gerrit en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje is gedoopt Epe op 1 april 1770, overleden Schaveren (Epe) op 10 januari 1836. Neeltje werd 65 jaar.

Neeltje trouwt Epe op 2 mei 1799 met Reinder Hendriks van Westerveld, zoon van Hendrik Reinders van Westerveld en Neeltje Jans. Reinder, landman, is gedoopt Epe op 12 april 1767, overleden Epe op 26 januari 1837. Reinder werd 69 jaar.

2  Jacob is gedoopt Epe op 1 september 1771, zie IV-A.

3  Fennigjen is gedoopt Epe op 27 maart 1774, jong overleden.

4  Jacob is gedoopt Epe op 20 augustus 1775, zie IV-B.

5  Lambert is gedoopt Epe op 26 april 1778, zie IV-C.

6  Gerrit is gedoopt Epe op 1 januari 1781, zie IV-D.

7  Fennigje is gedoopt Epe op 13 november 1785, overleden Epe op 14 september 1860. Fennigje werd 74 jaar.

Fennigje trouwt Epe op 20 augustus 1809 met Herman Gerbregts Mulder. Herman, landbouwer, is gedoopt Epe op 26 oktober 1783, overleden Epe op 24 december 1860. Herman werd 77 jaar.

Generatie IV

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1801 en 1828. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (20x).

IV-A  Jacob Pijkeren, zoon van Gerrit Jacobs Pijkeren (III-B) en Grietje Jacobs van Emst, schoolonderwijzer en custos, is gedoopt Epe op 1 september 1771, overleden Epe op 4 april 1833. Jacob werd 61 jaar.

Jacob trouwt Epe op 8 mei 1803 met Willemina Letting, dochter van Harmen Lettink en Aaltje Joosten. Willemina is gedoopt Varsseveld op 14 februari 1766, overleden Epe op 15 april 1837. Willemina werd 71 jaar.

Van Jacob en Willemina zijn vier kinderen bekend:

1  Grietjen is gedoopt Epe op 6 mei 1804, overleden Epe op 8 december 1837. Grietjen werd 33 jaar.

Grietjen trouwt Epe op 21 november 1829 met Coenradus Johannis Brouwer, zoon van Jannis Gerrit Brouwer (brouwer) en Barta van Gerritsheim. Coenradus Johannis, verver en winkelier, is gedoopt Epe op 31 maart 1805, overleden Epe op 30 mei 1837. Coenradus Johannis werd 32 jaar.

In 1837 heerste in Europa een griepepidemie.

2  Aaltjen is gedoopt Epe op 30 maart 1806, overleden (in het kraambed) Vaassen op 31 oktober 1836. Aaltjen werd 30 jaar.

Aaltjen trouwt Epe op 29 januari 1836 met Joost Terwel, zoon van Gerrit ter Wel en Hendrina Jansd. Adelerhof. Joost, ijzersmid, is geboren Vaassen op 1 februari 1802, overleden Vaassen op 11 januari 1846. Joost werd 43 jaar.

Joost was later gehuwd (2) met Bartha Buitenhuis.<3>

3  Gerritjen is gedoopt Epe op 13 december 1807, overleden (aan de stuipjes) Epe op 16 juli 1809. Gerritjen werd 1 jaar.

4  Gerrit is gedoopt Epe op 20 augustus 1809, zie V-A.

IV-B  Jacob Willems Pijkeren, zoon van Gerrit Jacobs Pijkeren (III-B) en Grietje Jacobs van Emst, karman, is gedoopt Epe op 20 augustus 1775, overleden Epe op 27 augustus 1831. Jacob werd 56 jaar.

Het echtpaar woonde vanaf 1800 aan de Laarstraat 11-13. Zie artikel van Evert de Jonge in Ampt Epe 205 van december 2015.

Jacob trouwt Epe op 9 maart 1800 met Teuntjen Teunis Slijkhuis, dochter van Teunis Jans Slijkhuis en Gerritje Peters Feith (Gergjen). Teuntjen is gedoopt Epe op 5 april 1761, overleden Laarstraat (Epe) op 16 september 1830. Teuntjen werd 69 jaar.

Teuntjen was eerder gehuwd (1) met Hendrik Daams van Emst.<4,5>

Van Jacob en Teuntjen zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit is gedoopt Epe op 11 januari 1801, overleden Epe op 24 februari 1801.

2  Gerritje is gedoopt Epe op 6 juni 1802, overleden Epe op 11 april 1871. Gerritje werd 68 jaar.

Gerritje trouwt Epe op 19 mei 1836 met Teunis Slijkhuis, zoon van Aart Slijkhuis en Willempje van Apeldoorn. Teunis, landbouwer, is geboren rond 1807.

3  Gerrit is gedoopt Epe op 2 februari 1806, zie V-B.

IV-C  Lambert Pijkeren, zoon van Gerrit Jacobs Pijkeren (III-B) en Grietje Jacobs van Emst, landbouwer, is gedoopt Epe op 26 april 1778, overleden Schaveren (Epe) op 20 maart 1836. Lambert werd 57 jaar.

Lambert trouwt Epe op 6 juni 1810 met Teuntje Heimens van 't Haar, dochter van Heimen Peters en Aaltjen Jans. Teuntje is gedoopt Epe op 16 september 1787, overleden Epe op 20 juni 1867. Teuntje werd 79 jaar.

Van Lambert en Teuntje zijn acht kinderen bekend:

1  Aaltje is geboren Epe op 11 december 1813, ongehuwd overleden Epe op 7 november 1894. Aaltje werd 80 jaar.

2  Gerritjen is geboren Epe op 10 december 1815, overleden Heerde op 9 februari 1885. Gerritjen werd 69 jaar.

Gerritjen trouwt Heerde op 25 februari 1860 met Hendrik Wijnen, zoon van Jan Wijnen en Hendrka Hendriks van de Grift. Hendrik, arbeider, is geboren Heerde op 16 september 1816, overleden Zuppeld (Heerde) op 28 februari 1899. Hendrik werd 82 jaar.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Anna Bruggeman.<6>

3  Heimen is geboren Epe op 19 april 1818, overleden Epe op 20 september 1822. Heimen werd 4 jaar.

4  Geertrui Anna is geboren Epe op 12 november 1820, overleden Epe op 7 augustus 1841 (op de hooge Woeste). Geertrui Anna werd 20 jaar.

5  Gerrit is geboren Epe op 21 augustus 1822, overleden Epe op 17 september 1822.

6  Heimen is geboren Epe op 28 april 1824, ongehuwd overleden Epe op 2 november 1894. Heimen werd 70 jaar.

7  Neeltje is geboren Epe op 7 februari 1826, overleden Schaveren (Epe) op 4 februari 1837. Neeltje werd 10 jaar.

8  Hendrikje is geboren Epe op 17 december 1828, ongehuwd overleden Epe op 19 september 1898. Hendrikje werd 69 jaar.

IV-D  Gerrit Pijkeren, zoon van Gerrit Jacobs Pijkeren (III-B) en Grietje Jacobs van Emst, landbouwer en karman, is gedoopt Epe op 1 januari 1781, overleden Epe op 17 juni 1848 (er staat dat hij 79 jaar is!). Gerrit werd 67 jaar.

Gerrit trouwt Epe op 28 februari 1808 met Hermanna Rozendal ook genaamd Harmanna Rosendaal, dochter van Berend Roozendaal (boer) en Aartje Jans. Hermanna is gedoopt Epe op 19 december 1773, overleden Epe op 4 februari 1817. Hermanna werd 43 jaar.

Van Gerrit en Hermanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje is gedoopt Epe op 27 november 1808, overleden Epe op 16 juni 1873. Grietje werd 64 jaar.

Grietje trouwt Epe op 25 februari 1832 met haar volle neef Gerrit Pijkeren, zie V-B.

2  Aartjen is gedoopt Epe op 27 november 1808, overleden Epe op 23 maart 1887 (in de akte staan als ouders genoemd: Jacob Willems Pijkeren en Teuntjen Teunis Slijkhuis!). Aartjen werd 78 jaar.

Aartjen trouwt Epe op 20 maart 1841 met Willem van Putten, zoon van Reinder van Putten (dagloner) en Hendrikje Lubbers van Tongeren. Willem, dagloner, is geboren rond 1816.

3  Gerrit Jacobs is gedoopt Epe op 2 september 1810, zie V-C.

4  Berend is geboren Epe op 19 maart 1813, overleden Epe op 7 september 1815. Berend werd 2 jaar.

5  Berendina is geboren Epe op 20 februari 1816, overleden Epe op 14 november 1880. Berendina werd 64 jaar.

Berendina trouwt Epe op 27 juli 1844 met Geerlig van Laar, zoon van Berend Gaarts van Laar (landbouwer) en Maria Visch. Geerlig, doende boerenwerk, is geboren Vaassen op 4 augustus 1813, overleden Epe op 26 mei 1846. Geerlig werd 32 jaar.

Generatie V

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1833 en 1849. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (19x).

V-A  Gerrit Pijkeren, zoon van Jacob Pijkeren (IV-A) en Willemina Letting, schoolonderwijzer, is gedoopt Epe op 20 augustus 1809, overleden Epe op 16 februari 1854. Gerrit werd 44 jaar.

Gerrit was gehuwd met Grietje Petten, dochter van Jan Petten (koopman) en Antje Pees. Grietje is geboren Blokzijl (Ov) op 23 september 1811, overleden Epe op 15 maart 1846. Grietje werd 34 jaar.

Van Gerrit en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacob is geboren Epe op 15 januari 1836, zie VI-A.

2  Jan Hendrik, koopman, is geboren Epe op 22 mei 1837.

Vestigt zich in 1860 in Culemborg vanuit Deventer als winkelbediende en in 1861 als koopman te Amsterdam.

3  Willem is geboren Epe op 16 mei 1839, overleden Epe op 20 mei 1840. Willem werd 1 jaar.

4  Willem is geboren Epe op 9 september 1840, zie VI-B.

5  Annetta Maria is geboren Epe op 29 december 1841.

6  Gerrit Albert is geboren Epe op 10 mei 1844, overleden Epe op 15 februari 1845.

7  Annetta Margrietha is geboren Epe op 7 februari 1846, overleden Zevenbergen op 20 november 1924. Annetta Margrietha werd 78 jaar.

Annetta Margrietha trouwt 's-Hertogenbosch (N-Br) op 15 maart 1883 met Aart Everts, zoon van Johannes Hendrikus Everts en Maria Willemina Michielsen. Aart is geboren Nijmegen op 29 april 1850.

V-B  Gerrit Pijkeren, zoon van Jacob Willems Pijkeren (IV-B) en Teuntjen Teunis Slijkhuis, landbouwer, is gedoopt Epe op 2 februari 1806, overleden Epe op 6 januari 1887. Gerrit werd 80 jaar.

Gerrit trouwt Epe op 25 februari 1832 met zijn volle nicht Grietje Pijkeren, dochter van Gerrit Pijkeren (IV-D) en Hermanna Rozendal. Grietje is gedoopt Epe op 27 november 1808, overleden Epe op 16 juni 1873. Grietje werd 64 jaar.

Van Gerrit en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Jacob Willem is geboren op 5 januari 1833, overleden Epe op 10 januari 1833.

2  Jacob Willem is geboren Epe op 28 april 1834, zie VI-C.

3  Gerrit is geboren Epe op 25 juni 1836, zie VI-D.

4  doodgeboren dochter is doodgeboren Epe op 9 februari 1840.

5  Teunis is geboren Epe op 2 maart 1841, zie VI-E.

6  Hermannus, landbouwer, is geboren Epe op 1 mei 1844, overleden Epe op 24 augustus 1914. Hermannus werd 70 jaar.

Hermannus trouwt Epe op 22 april 1871 (1) met zijn volle nicht Hermanna Pijkeren, dochter van Gerrit Jacobs Pijkeren (V-C) en Fennetje Jonker. Hermanna is geboren Epe op 25 oktober 1841, overleden Epe op 25 mei 1871. Hermanna werd 29 jaar. Hermannus trouwt Epe op 11 november 1871 (2) met Diena Maria Jonker, dochter van Peter Jonker (landbouwer) en Berendina van 't Einde. Diena Maria is geboren Epe op 22 januari 1853, overleden Epe op 4 juni 1916. Diena Maria werd 63 jaar.

7  Willem is geboren Epe op 25 oktober 1846, overleden Epe op 7 december 1847. Willem werd 1 jaar.

8  Hermanna is geboren Epe op 11 mei 1849, overleden Epe op 24 juli 1914. Hermanna werd 65 jaar.

Hermanna trouwt Epe op 27 februari 1869 (1) met haar volle neef Berend Pijkeren, zie VI-G. Hermanna trouwt Epe op 7 februari 1885 (2) met Reinder van Putten, zoon van Gerhardus van Putten (schoenmaker) en Maria Kamphuis. Reinder, landbouwer, is geboren Epe op 13 maart 1844, overleden Epe op 19 februari 1910. Reinder werd 65 jaar.

Reinder was eerder gehuwd (1) met Willemina Kamphuis.<7>

V-C  Gerrit Jacobs Pijkeren, zoon van Gerrit Pijkeren (IV-D) en Hermanna Rozendal, gegageerd milicien, is gedoopt Epe op 2 september 1810, overleden Epe op 9 januari 1860. Gerrit Jacobs werd 49 jaar.

Gerrit Jacobs trouwt Epe op 17 oktober 1835 met Fennetje Jonker, dochter van Derk Jonker (dagloner) en Jannetje Kers. Fennetje is gedoopt Epe op 30 maart 1807, overleden Epe op 13 juni 1848. Fennetje werd 41 jaar.

Van Gerrit Jacobs en Fennetje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerrit is geboren Epe op 19 december 1836, zie VI-F.

2  Derk Jan, landbouwer, is geboren Epe op 10 februari 1839, ongehuwd overleden Epe op 14 februari 1871. Derk Jan werd 32 jaar.

3  Hermanna is geboren Epe op 25 oktober 1841, overleden Epe op 25 mei 1871. Hermanna werd 29 jaar.

Hermanna trouwt Epe op 22 april 1871 met haar volle neef Hermannus Pijkeren, zoon van Gerrit Pijkeren (V-B) en Grietje Pijkeren. Hermannus, landbouwer, is geboren Epe op 1 mei 1844, overleden Epe op 24 augustus 1914. Hermannus werd 70 jaar.

Hermannus was later gehuwd (2) met Diena Maria Jonker (zie V-B.6).<8,9>

4  Jantje is geboren Epe op 16 maart 1844, overleden Zevenhuizen (Apeldoorn) op 15 maart 1892. Jantje werd 47 jaar.

Jantje trouwt Epe op 5 december 1863 met Tijmen Drost, zoon van Lambert Hendriks Drost (boer) en Hendrikje Brummel. Tijmen, klompenmaker, is geboren Epe op 20 maart 1837, overleden Apeldoorn op 9 februari 1907. Tijmen werd 69 jaar.

5  Berend is geboren Epe op 10 oktober 1845, zie VI-G.

Generatie VI

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 29 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1862 en 1882. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (20x), Assen (Dr) (4x) en Jutphaas (Ut) (2x).

VI-A  Jacob Pijkeren, zoon van Gerrit Pijkeren (V-A) en Grietje Petten, hoofdonderwijzer, is geboren Epe op 15 januari 1836, overleden Ermelo op 10 september 1918. Jacob werd 82 jaar.

Jacob trouwt Barneveld op 6 november 1862 met Grietje van Goor, dochter van Jan van Goor (hoofdonderwijzer) en Berendina Koestapel. Grietje is geboren rond 1838, overleden Utrecht (Ut) op 10 november 1925. Grietje werd ongeveer 87 jaar.

Van Jacob en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Margaretha is geboren Jutphaas (Ut) op 7 september 1863, overleden Utrecht (Ut) op 8 januari 1887. Margaretha werd 23 jaar.

2  doodgeboren zoon is doodgeboren Jutphaas (Ut) op 4 september 1864.

VI-B  Willem Pijkeren, zoon van Gerrit Pijkeren (V-A) en Grietje Petten, kruidenier, is geboren Epe op 9 september 1840, overleden Alkmaar (N-H) op 27 juli 1916. Willem werd 75 jaar.

Willem trouwt Culemborg op 22 februari 1868 met Alida Elisabeth Rademaker, dochter van Matthijs Rademaker en Alida Elisabeth Ris. Alida Elisabeth is geboren Culemborg op 28 maart 1840, overleden Alkmaar (N-H) op 11 augustus 1907. Alida Elisabeth werd 67 jaar.

Van Willem en Alida Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit is geboren rond januari 1869, overleden Alkmaar (N-H) op 7 mei 1869.

2  Gerrit is geboren rond mei 1870, overleden Alkmaar (N-H) op 28 augustus 1870.

3  Gerrit is geboren rond 1874, overleden Alkmaar (N-H) op 25 juni 1880. Gerrit werd ongeveer 6 jaar.

VI-C  Jacob Willem Pijkeren, zoon van Gerrit Pijkeren (V-B) en Grietje Pijkeren, veldwachter en landbouwer, is geboren Epe op 28 april 1834, overleden Epe op 30 januari 1881. Jacob Willem werd 46 jaar.

Jacob Willem trouwt Assen (Dr) op 6 november 1861 met Marchien Bartelds, dochter van Lucas Bartelds (landbouwer) en Claasje Jannes Bos. Marchien is geboren Assen (Dr) op 1 maart 1828, overleden Assen (Dr) op 15 januari 1895. Marchien werd 66 jaar.

Van Jacob Willem en Marchien zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje, vroedvrouw, is geboren Assen (Dr) op 8 september 1862, overleden Utrecht (Ut) op 19 maart 1937. Grietje werd 74 jaar.

Grietje trouwt Elst op 10 mei 1894 met Jan Hendriks, zoon van Jan Antonius Hendriks (tuinman) en Wilhelmina van Dijken. Jan, schilder, is geboren Zetten op 23 april 1870, overleden Utrecht (Ut) op 19 september 1941. Jan werd 71 jaar.

2  Klasina Aaltina is geboren Assen (Dr) op 18 oktober 1865, overleden Assen (Dr) op 19 november 1949. Klasina Aaltina werd 84 jaar.

Klasina Aaltina trouwt Assen (Dr) op 17 mei 1896 met Cornelis Sterk, zoon van Menholt Sterk en Hendrikje Slagter. Cornelis, oppasser garnizoen, is geboren Maastricht (Lim) op 25 november 1862, overleden Assen (Dr) op 25 maart 1930. Cornelis werd 67 jaar.

3  Gerritdina Lamberta is geboren Assen (Dr) op 26 mei 1868, overleden Assen (Dr) op 4 januari 1894. Gerritdina Lamberta werd 25 jaar.

4  Gerrit Jacob Willem is geboren Assen (Dr) op 28 januari 1871, overleden Epe op 1 juni 1873. Gerrit Jacob Willem werd 2 jaar.

5  Lamberta Hermanna is geboren Epe op 15 maart 1875, overleden Assen (Dr) op 8 juni 1891. Lamberta Hermanna werd 16 jaar.

VI-D  Gerrit Pijkeren, zoon van Gerrit Pijkeren (V-B) en Grietje Pijkeren, landbouwer, is geboren Epe op 25 juni 1836, overleden Epe op 31 januari 1895. Gerrit werd 58 jaar.

Gerrit trouwt Epe op 18 februari 1865 met Janna van Putten, dochter van Jan Timenszoon van Putten en Aartje Krijgsman. Janna is geboren Epe op 16 januari 1835, overleden Epe op 25 januari 1913. Janna werd 78 jaar.

Van Gerrit en Janna zijn zeven kinderen bekend:

1  Grietje is geboren Epe op 12 februari 1866, overleden Epe op 27 juli 1888. Grietje werd 22 jaar.

2  Jan is geboren Epe op 9 oktober 1867, zie VII-A.

3  Gerrit Jacob, landbouwer, is geboren Epe op 27 september 1870, overleden Epe op 13 maart 1944. Gerrit Jacob werd 73 jaar.

Gerrit Jacob trouwt Epe op 27 mei 1905 met Hendrika Tonia Pannekoek, dochter van Jan Pannekoek (landbouwer) en Geertje van den Berg. Hendrika Tonia is geboren Epe op 23 mei 1875, overleden Epe op 27 augustus 1948. Hendrika Tonia werd 73 jaar.

4  Aart is geboren Epe op 2 september 1872, zie VII-B.

5  Gerritje is geboren Epe op 16 februari 1875, overleden Epe op 27 juli 1914. Gerritje werd 39 jaar.

Gerritje trouwt Epe op 3 december 1898 met Jan Vosselman Jonker, zoon van Willem Jan Jonker (landbouwer) en Janna Vosselman Bosch. Jan Vosselman, landbouwer en arbeider, is geboren Epe op 25 maart 1872, overleden Epe op 13 mei 1932. Jan Vosselman werd 60 jaar.

Jan Vosselman was later gehuwd (2) met Johanna Gerritdina Jalink.<10..13>

6  Jacob Willem is geboren Epe op 22 april 1877, zie VII-C.

7  Hermannus is geboren Epe op 14 maart 1882, overleden Epe op 22 april 1912. Hermannus werd 30 jaar.

VI-E  Teunis Pijkeren, zoon van Gerrit Pijkeren (V-B) en Grietje Pijkeren, landbouwer, is geboren Epe op 2 maart 1841, overleden Epe op 8 augustus 1893. Teunis werd 52 jaar.

Teunis trouwt Epe op 10 mei 1873 met Trijntje van Putten, dochter van Jan Timenszoon van Putten en Aartje Krijgsman. Trijntje is geboren Epe op 29 oktober 1848, overleden Epe op 20 september 1880. Trijntje werd 31 jaar.

Van Teunis en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje is geboren Epe op 2 januari 1875, overleden Epe op 30 mei 1915. Grietje werd 40 jaar.

Grietje trouwt Epe op 27 februari 1904 met Rik van Apeldoorn, zoon van Gerrit van Apeldoorn en Antonia van de Vlekkert. Rik, landbouwer, is geboren Epe op 29 augustus 1870, overleden Epe op 26 juni 1921. Rik werd 50 jaar.

Rik was later gehuwd (2) met Johanna van Essen.<14>

2  Aartje is geboren Epe op 28 januari 1876, ongehuwd overleden Epe op 7 juni 1904. Aartje werd 28 jaar.

3  Gerritje is geboren Epe op 11 december 1878, overleden Epe op 7 oktober 1957. Gerritje werd 78 jaar.

Gerritje trouwt Epe op 25 april 1903 met Jan van Westerveld, zoon van Gerrit van Westerveld (landbouwer) en Egbertje Krijgsman. Jan, landbouwer, is geboren Epe op 2 september 1872, overleden Epe op 6 oktober 1940. Jan werd 68 jaar.

VI-F  Gerrit Pijkeren, zoon van Gerrit Jacobs Pijkeren (V-C) en Fennetje Jonker, landbouwer, is geboren Epe op 19 december 1836, overleden Epe op 31 juli 1884. Gerrit werd 47 jaar.

Gerrit trouwt Epe op 18 februari 1865 met Fennigje Langen, dochter van Willem Langen (landbouwer) en Gerritje Wijnbergen. Fennigje is geboren Epe op 11 september 1840, overleden Epe op 16 mei 1876. Fennigje werd 35 jaar.

Van Gerrit en Fennigje zijn drie kinderen bekend:

1  Fennetje is geboren Epe op 24 augustus 1866, overleden Epe op 25 augustus 1925. Fennetje werd 59 jaar.

Fennetje trouwt Epe op 5 juli 1890 met Reijer Visser, zoon van Steven Visser en Hermina Huisman. Reijer, dagloner, is geboren rond 1865.

2  Gerritje is geboren Epe op 30 april 1868, overleden Utrecht (Ut) op 1 april 1883. Gerritje werd 14 jaar.

3  Gerrit Jacob is geboren Epe op 5 maart 1871, overleden Epe op 1 januari 1876. Gerrit Jacob werd 4 jaar.

VI-G  Berend Pijkeren, zoon van Gerrit Jacobs Pijkeren (V-C) en Fennetje Jonker, landbouwer, is geboren Epe op 10 oktober 1845, overleden Epe op 4 april 1884. Berend werd 38 jaar.

Berend trouwt Epe op 27 februari 1869 met zijn volle nicht Hermanna Pijkeren, dochter van Gerrit Pijkeren (V-B) en Grietje Pijkeren. Hermanna is geboren Epe op 11 mei 1849, overleden Epe op 24 juli 1914. Hermanna werd 65 jaar.

Hermanna was later gehuwd (2) met Reinder van Putten (zie V-B.8).<15,16>

Van Berend en Hermanna zijn zes kinderen bekend:

1  Fennetje is geboren Epe op 10 augustus 1871, overleden Apeldoorn op 26 oktober 1943. Fennetje werd 72 jaar.

Fennetje trouwt Apeldoorn op 19 november 1898 met Willem Jan Bresser, zoon van Jacob Derk Bresser en Jantjen van de Water. Willem Jan, koetsier, is geboren rond 1859.

2  Grietje is geboren Epe op 7 augustus 1873, overleden Epe op 7 maart 1895. Grietje werd 21 jaar.

3  Gerritje is geboren Epe op 30 juli 1875, overleden Apeldoorn op 28 november 1947. Gerritje werd 72 jaar.

Gerritje trouwt Apeldoorn op 5 september 1896 met Gerrit van de Kolk, zoon van Hendrik van de Kolk en Grietje Groeneveld. Gerrit, dagloner, is geboren rond 1876.

4  Gerritdina Hermanna is geboren Epe op 18 december 1877, overleden Epe op 23 mei 1910. Gerritdina Hermanna werd 32 jaar.

Gerritdina Hermanna trouwt Epe op 5 mei 1900 met Derk Jan Beekhuis, zoon van Hermen Beekhuis en Bartje van Huffelen. Derk Jan, boerenknecht, is geboren rond 1880.

5  Gerrit Jacob is geboren Epe op 11 april 1880, overleden Epe op 15 oktober 1880.

6  Gerrit Jacob, kantoorschrijver, is geboren Epe op 12 september 1882, ongehuwd overleden Epe op 12 juni 1909. Gerrit Jacob werd 26 jaar.

Generatie VII

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1897 en 1920. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (8x), Wormen (Apeldoorn) (3x) en Apeldoorn.

VII-A  Jan Pijkeren, zoon van Gerrit Pijkeren (VI-D) en Janna van Putten, landbouwer, is geboren Epe op 9 oktober 1867, overleden Epe op 7 juni 1946. Jan werd 78 jaar.

Jan trouwt Epe op 4 april 1896 met Jannetje van Zuuk, dochter van Willem van Zuuk en Janna Wijnbergen. Jannetje is geboren Epe op 27 maart 1861, overleden Epe op 2 november 1948. Jannetje werd 87 jaar.

Van Jan en Jannetje zijn drie kinderen bekend:

1  Janna Gerritje is geboren Epe op 9 februari 1897.

2  Willemina Johanna is geboren Epe op 18 september 1898.

Willemina Johanna trouwt Epe op 16 augustus 1930 met Egbert van Essen, zoon van Lubbertus van Essen (klompenmaker) en Stina Bosch. Egbert, spoorwegbeambte, is geboren Epe op 16 september 1895.

3  Gerrit, landbouwer, is geboren Epe op 9 december 1903.

Gerrit trouwt Epe op 4 september 1937 met Johanna Aleida Bosch, dochter van Gerrit Jan Bosch en Gerritje Bouwman. Johanna Aleida is geboren Epe op 26 september 1903.

VII-B  Aart Pijkeren, zoon van Gerrit Pijkeren (VI-D) en Janna van Putten, spoorwegarbeider, is geboren Epe op 2 september 1872, overleden Apeldoorn op 3 april 1946. Aart werd 73 jaar.

Aart trouwt Epe op 12 december 1903 met Geertruida Jonker, dochter van Hein Jonker (dagloner) en Hendrika Dokter. Geertruida is geboren Epe op 22 augustus 1879, overleden Apeldoorn op 2 juni 1953. Geertruida werd 73 jaar.

Van Aart en Geertruida zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrika Hermina, dienstbode, is geboren Epe op 10 november 1903 als Hendrika Hermina Jonker (erk. en gew.), overleden Apeldoorn op 8 oktober 1929. Hendrika Hermina werd 25 jaar.

2  Gerrit, wagenmeester, is geboren Wormen (Apeldoorn) op 5 november 1905.

Gerrit trouwt Brummen op 22 september 1934 met Hendrika Gerharda Johanna Harmelink, dochter van Berend Harmelink (besteller) en Hendrika Gerharda Johanna Bannink. Hendrika Gerharda Johanna is geboren Brummen op 29 december 1907.

3  Hendrik Jan, monteur, is geboren Wormen (Apeldoorn) op 25 oktober 1906, overleden Alkmaar (N-H) op 10 november 1941. Hendrik Jan werd 35 jaar.

Hendrik Jan trouwt Apeldoorn op 29 augustus 1935 met Hermina Hendrika Gerritdina Jansen, dochter van Wichert Jansen (machinist) en Gerridina Borger. Hermina Hendrika Gerritdina is geboren Apeldoorn op 24 mei 1908, overleden Apeldoorn op 3 oktober 1944. Hermina Hendrika Gerritdina werd 36 jaar.

4  Geertruida Maria is geboren Apeldoorn op 4 augustus 1908, overleden Wormen (Apeldoorn) op 15 oktober 1908.

5  Aartje is geboren Wormen (Apeldoorn) op 15 april 1910.

6  Gerard is geboren in 1913, overleden Wormen (Apeldoorn) op 1 mei 1914. Gerard werd 1 jaar.

7  Gerard is geboren op 30 oktober 1919, overleden Wormen (Apeldoorn) op 4 november 1919.

8  Maria is geboren rond 1920.

Maria trouwt Apeldoorn op 8 januari 1942 met Gerrit Willem Post, zoon van Gerrit Jan Post (timmerman) en Willemina Wassenaar. Gerrit Willem, bankwerker, is geboren rond 1919.

VII-C  Jacob Willem Pijkeren, zoon van Gerrit Pijkeren (VI-D) en Janna van Putten, molenaarsknecht en letterzetter, is geboren Epe op 22 april 1877, overleden Schagen (N-H) op 14 november 1909. Jacob Willem werd 32 jaar.

Jacob Willem trouwt Epe op 22 juni 1901 met Antonia Hendrika Bijsterbosch, dochter van Hendrikus Bijsterbosch (klompenmaker) en Everdina van 't Spijker. Antonia Hendrika is geboren Olst (Ov) op 6 december 1882, overleden op 4 maart 1966. Antonia Hendrika werd 83 jaar.

Antonia Hendrika was later gehuwd (2) met Hendrik Johannes Jacobus van Kooperen.<17,18>

Van Jacob Willem en Antonia Hendrika zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna is geboren Epe op 9 augustus 1901, overleden Epe op 17 februari 1902.

2  doodgeboren kind is doodgeboren Epe op 28 oktober 1902.

3  Hendrikus is geboren Epe op 11 oktober 1904, overleden op 14 juli 1979, begraven Zeist (Ut). Hendrikus werd 74 jaar.

Hendrikus trouwt de Bilt (Ut) op 28 mei 1937 met Maria Posthuma, dochter van Hessel Posthuma en Stijntje van Apeldoorn. Maria is geboren Soest (Ut) op 2 december 1904, overleden op 9 mei 1992, begraven Zeist (Ut). Maria werd 87 jaar.

4  Gerrit Johannes is geboren Epe op 10 april 1907.

Gerrit Johannes trouwt Zeist (Ut) op 16 april 1931 met Johanna Cornelia van Tellingen, dochter van Hendrik van Tellingen en Hendrika Wollaars. Johanna Cornelia is geboren Zeist (Ut) op 19 mei 1910.

5  Everdina Johanna is geboren in 1909, overleden Epe op 1 juni 1910. Everdina Johanna werd 1 jaar.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 12 april 2021 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713 door Fer Jantzen, , EPE.

1)  Barta trouwt Epe op 14 maart 1708 met Harmen.

2)  Delia (Deeltje) trouwt Epe op 21 december 1760 met Albert.

3)  Joost trouwt Epe op 29 januari 1842 met Bartha.

4)  Teuntjen trouwt Epe op 1 april 1787 met Hendrik.

5)  Hendrik Daams van Emst. Hendrik is overleden Epe op 12 maart 1799.

6)  Hendrik trouwt Heerde op 11 maart 1848 met Anna.

7)  Reinder trouwt Epe op 28 januari 1871 met Willemina.

8)  Hermannus trouwt Epe op 11 november 1871 met Diena Maria (zie V-B.6).

9)  Diena Maria Jonker, zie V-B.6.

10)  Jan Vosselman trouwt Epe op 4 mei 1918 met Johanna Gerritdina.

11)  Johanna Gerritdina trouwt Heerde op 13 december 1906 (is gescheiden Amsterdam (N-H) op 4 februari 1908) met Harmen.

12)  Harmen Schaap. Harmen is geboren rond 1855.

13)  Johanna Gerritdina Jalink, dochter van Antonie Jalink en Marrigje Aalbers. Johanna Gerritdina is geboren Asschendorp (Heerde) rond 1879, overleden Heerde op 8 september 1934. Johanna Gerritdina werd ongeveer 55 jaar. Johanna Gerritdina was eerder gehuwd (1) met Harmen Jager. Johanna Gerritdina was eerder gehuwd (2) met Harmen Schaap.

14)  Rik trouwt Epe op 7 april 1917 met Johanna.

15)  Hermanna trouwt Epe op 7 februari 1885 met Reinder (zie V-B.8).

16)  Reinder van Putten, zie V-B.8.

17)  Antonia Hendrika trouwt Amsterdam (N-H) op 30 oktober 1930 met Hendrik Johannes Jacobus.

18)  Hendrik Johannes Jacobus van Kooperen. Hendrik Johannes Jacobus, brandstoffenhandelaar, is geboren op 1 juli 1889, overleden op 18 oktober 1966. Hendrik Johannes Jacobus werd 77 jaar.


Index

Aalbers

Marrigje (?) *11.

Adelerhof

Hendrina Jansd. (?) IV-A.2.

Apeldoorn, van

Andries (?) III-A; Geertje (1772) III-A; Gerrit (?) VI-E.1; Rik (1870) VI-E.1; Stijntje (?) VII-C.3; Willempje (?) IV-B.2.

Ark, van

Eesje (?) III-A.

Bannink

Hendrika Gerharda Johanna (?) VII-B.2.

Bartelds

Lucas (?) VI-C; Marchien (1828) VI-C.

Beekhuis

Derk Jan (1880) VI-G.4; Hermen (1849) VI-G.4.

Berg, van den

Geertje (?) VI-D.3.

Bijsterbosch

Antonia Hendrika (1882) VII-C; Hendrikus (1849) VII-C.

Borger

Gerridina (?) VII-B.3.

Bos

Claasje Jannes (?) VI-C.

Bosch

Gerrit Jan (1865) VII-A.3; Johanna Aleida (1903) VII-A.3; Stina (1870) VII-A.2.

Bouwman

Gerritje (1867) VII-A.3.

Bresser

Jacob Derk (?) VI-G.1; Willem Jan (1859) VI-G.1.

Brouwer

Coenradus Johannis (1805) IV-A.1; Jannis Gerrit (1774) IV-A.1.

Brouwers

Barta (?) II-A.

Bruggeman

Anna (?) IV-C.2, *7.

Brummel

Hendrikje (1792) V-C.4.

Buitenhuis

Bartha (?) IV-A.2, *4.

Dijken, van

Wilhelmina (?) VI-C.1.

Dokter

Hendrika (1839) VII-B.

Drost

Lambert Hendriks (1787) V-C.4; Tijmen (1837) V-C.4.

Einde, van 't

Berendina (1814) V-B.6.

Emst, van

Grietje Jacobs (1741) III-B; Hendrik Daams (?) IV-B, *5; Jacob Hendriks (?) III-B.

Essen, van

Egbert (1895) VII-A.2; Johanna (?) VI-E.1, *15; Lubbertus (1866) VII-A.2.

Everts

Aart (1850) V-A.7; Johannes Hendrikus (?) V-A.7.

Feith

Gerritje Peters (?) IV-B.

Gerritsheim, van

Barta (1780) IV-A.1.

Goor, van

Grietje (1838) VI-A; Jan (?) VI-A.

Grift, van de

Hendrka Hendriks (?) IV-C.2.

Groen

Harmen (?) II-A, *2.

Groeneveld

Grietje (?) VI-G.3.

Haar, van 't

Teuntje Heimens (1787) IV-C.

Harmelink

Berend (?) VII-B.2; Hendrika Gerharda Johanna (1907) VII-B.2.

Hendriks

Jan Antonius (?) VI-C.1; Jan (1870) VI-C.1.

Huffelen, van

Bartje (1855) VI-G.4.

Huijskamp

Delia Jans (?) II-A; Jan Herms (?) II-A.

Huisman

Hermina (?) VI-F.1.

Jager

Harmen (?) *11.

Jalink

Antonie (?) *11; Johanna Gerritdina (1879) VI-D.5, *11.

Jansen

Hermina Hendrika Gerritdina (1908) VII-B.3; Wichert (?) VII-B.3.

Jonker

Derk (1786) V-C; Diena Maria (1853) V-B.6, V-C.3, *9; Fennetje (1807) V-B.6, V-C; Geertruida (1879) VII-B; Hein (1842) VII-B; Jan Vosselman (1872) VI-D.5; Peter (1809) V-B.6; Willem Jan (1844) VI-D.5.

Kamphuis

Maria (?) V-B.8; Willemina (?) V-B.8, *8.

Kers

Jannetje (1786) V-C.

Koestapel

Berendina (?) VI-A.

Kolk, van de

Gerrit (1876) VI-G.3; Hendrik (?) VI-G.3.

Kooperen, van

Hendrik Johannes Jacobus (1889) VII-C, *18.

Krijgsman

Aartje (?) VI-D, VI-E; Egbertje (?) VI-E.3.

Laar, van

Berend Gaarts (1774) IV-D.5; Geerlig (1813) IV-D.5.

Langen

Fennigje (1840) VI-F; Willem (1801) VI-F.

Letting

Willemina (1766) IV-A.

Lettink

Harmen (?) IV-A.

Michielsen

Maria Willemina (?) V-A.7.

Mulder

Herman Gerbregts (1783) III-B.7.

Pannekoek

Hendrika Tonia (1875) VI-D.3; Jan (?) VI-D.3.

Pees

Antje (?) V-A.

Petten

Grietje (1811) V-A; Jan (?) V-A.

Pijkeren

Aaltje (1813) IV-C.1; Aaltjen (1806) IV-A.2; Aart (1872) VII-B; Aartje (1876) VI-E.2; Aartje (1910) VII-B.5; Aartjen (1808) IV-D.2; Annetta Margrietha (1846) V-A.7; Annetta Maria (1841) V-A.5; Berend (1813) IV-D.4; Berend (1845) V-B.8, VI-G; Berendina (1816) IV-D.5; Derk Jan (1839) V-C.2; Everdina Johanna (1909) VII-C.5; Fennetje (1866) VI-F.1; Fennetje (1871) VI-G.1; Fennigje Gerrits (1785) III-B.7; Fennigjen (1774) III-B.3; Geertrui Anna (1820) IV-C.4; Geertruida Maria (1908) VII-B.4; Gerard (1913) VII-B.6; Gerard (1919) VII-B.7; Gerrit Albert (1844) V-A.6; Gerrit Jacob (1870) VI-D.3; Gerrit Jacob (1871) VI-F.3; Gerrit Jacob (1880) VI-G.5; Gerrit Jacob (1882) VI-G.6; Gerrit Jacob Willem (1871) VI-C.4; Gerrit Jacobs (1733) III-B; Gerrit Jacobs (1810) V-C; Gerrit Johannes (1907) VII-C.4; Gerrit (1781) IV-D; Gerrit (1801) IV-B.1; Gerrit (1806) IV-D.1, V-B; Gerrit (1809) V-A; Gerrit (1822) IV-C.5; Gerrit (1836) VI-D, VI-F; Gerrit (1869) VI-B.1; Gerrit (1870) VI-B.2; Gerrit (1874) VI-B.3; Gerrit (1903) VII-A.3; Gerrit (1905) VII-B.2; Gerritdina Hermanna (1877) VI-G.4; Gerritdina Lamberta (1868) VI-C.3; Gerritje (1802) IV-B.2; Gerritje (1868) VI-F.2; Gerritje (1875) VI-D.5, VI-G.3; Gerritje (1878) VI-E.3; Gerritjen (1807) IV-A.3; Gerritjen (1815) IV-C.2; Gerritjen Willems (?) I.2; Grietje (1808) IV-D.1, V-B, V-C.3, VI-C, VI-D, VI-E, VI-G; Grietje (1862) VI-C.1; Grietje (1866) VI-D.1; Grietje (1873) VI-G.2; Grietje (1875) VI-E.1; Grietjen (1804) IV-A.1; Heimen (1818) IV-C.3; Heimen (1824) IV-C.6; Hendrik Jan (1906) VII-B.3; Hendrik Willems (?) II-A; Hendrika Hermina (1903) VII-B.1; Hendrikje (1828) IV-C.8; Hendrikjen (1735) II-B.3; Hendrikus (1904) VII-C.3; Hermanna (1841) V-B.6, V-C.3; Hermanna (1849) V-B.8, VI-G; Hermannus (1844) V-B.6, V-C.3; Hermannus (1882) VI-D.7; Jacob (1771) IV-A; Jacob (1836) VI-A; Jacob Willem (1833) V-B.1; Jacob Willem (1834) VI-C; Jacob Willem (1877) VII-C; Jacob Willems (1775) IV-B; Jan Hendrik (1837) V-A.2; Jan (1741) II-B.5; Jan (1867) VII-A; Janna Gerritje (1897) VII-A.1; Jantje (1844) V-C.4; Jantjen Willems (?) I.3; Johanna (1901) VII-C.1; Klasina Aaltina (1865) VI-C.2; Lambert (1778) IV-C; Lamberta Hermanna (1875) VI-C.5; Margaretha (1863) VI-A.1; Maria (1920) VII-B.8; Neeltje Gerrits (1770) III-B.1; Neeltje (1826) IV-C.7; Teunis (1841) VI-E; Wemme (1731) II-B.1; Willem Hendriks (?) I; Willem Jacobs (1738) II-B.4; Willem (1839) V-A.3; Willem (1840) VI-B; Willem (1846) V-B.7; Willemina Johanna (1898) VII-A.2.

Pijkeren, van

Eessijna Hendrica (1804) III-A.1; Jacob Willemsz (1696) II-B; Willem Hendriks (1756) III-A.

Pikkeren

Henrik Henriksen (?) I.

Post

Gerrit Jan (?) VII-B.8; Gerrit Willem (1919) VII-B.8.

Posthuma

Hessel (?) VII-C.3; Maria (1904) VII-C.3.

Putten, van

Gerhardus (?) V-B.8; Jan Timenszoon (?) VI-D, VI-E; Janna (1835) VI-D; Reinder (?) IV-D.2; Reinder (1844) V-B.8, VI-G, *16; Trijntje (1848) VI-E; Willem (1816) IV-D.2.

Rademaker

Alida Elisabeth (1840) VI-B; Matthijs (?) VI-B.

Rakhorst

Derk (?) III-A.1; Willem (1799) III-A.1.

Ris

Alida Elisabeth (?) VI-B.

Roozendaal

Berend (?) IV-D.

Rosendaal

Harmanna (1773) IV-D.

Rozendal

Hermanna (1773) IV-D.

Schaap

Harmen (1855) *12, *13.

Slagter

Hendrikje (?) VI-C.2.

Slijkhuis

Aart (?) IV-B.2; Teunis Jans (?) IV-B; Teunis (1807) IV-B.2; Teuntjen Teunis (1761) IV-B.

Spijker, van 't

Everdina (1842) VII-C.

Sterk

Cornelis (1862) VI-C.2; Menholt (?) VI-C.2.

Tellingen, van

Hendrik (?) VII-C.4; Johanna Cornelia (1910) VII-C.4.

Terwel

Joost (1802) IV-A.2.

Tongeren, van

Hendrikje Lubbers (?) IV-D.2.

Visch

Maria (1776) IV-D.5.

Visser

Reijer (1865) VI-F.1; Steven (?) VI-F.1.

Vissers

Grietje (?) III-A.1.

Vlekkert, van de

Antonia (?) VI-E.1.

Vosselman Bosch

Janna Vosselman Bosch (1845) VI-D.5.

Wassenaar

Willemina (?) VII-B.8.

Water, van de

Jantjen (?) VI-G.1.

Wel, ter

Gerrit (?) IV-A.2.

Westerveld, van

Gerrit (?) VI-E.3; Hendrik Reinders (?) III-B.1; Jan (1872) VI-E.3; Reinder Hendriks (1767) III-B.1.

Weuste

Neeltje Gerrits (1697) II-B.

Wijnbergen

Gerritje (?) VI-F; Janna (1838) VII-A.

Wijnen

Hendrik (1816) IV-C.2; Jan (?) IV-C.2.

Wollaars

Hendrika (?) VII-C.4.

Zalk, van

Albert (?) II-A, *3.

Zuuk, van

Jannetje (1861) VII-A; Willem (1832) VII-A.

zonder achternaam

Aaltje Joosten (?) IV-A; Aaltjen Jans (?) IV-C; Aartje Jans (?) IV-D; Egbertjen Jans (?) II-A; Fennigjen Lamberts (?) III-B; Gerret Jansen (?) II-B; Gerrit Egberts (?) I.2; Heimen Peters (?) IV-C; Hendrikjen Jans (?) I; N.N. (1840) V-B.4; N.N. (1864) VI-A.2; N.N. (1902) VII-C.2; N.N. Jacob Teunisdochter (?) II-B; Neeltje Jans (?) III-B.1; Wijchmoet Andries (?) I; Willem (1754) II-A.1; Willem Goosens (?) I.3.

* verwijzing naar noot.