Witteveen


door F.Ph. Jantzen

14 december 2019

Terug naar de inleiding

Bij dit overzicht is een index opgenomen

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  ?


Generatie I

I  Jacob Martens (opt Witteveen) ook genaamd Jacob Martins Muller, zoon van Martin Paulsen (op 't Witteveen}, molenaar op de korenmolen van Zuuk (VMI), wonende Westendorp (Epe).

Bij de doop van zijn zoon in 1614 staat achter zijn naam "Moller". Dan kan betekenen dat hij toen molenaar was.

Jacob trouwt Epe op 25 juli 1610 (1) met Gerdichjen Jansen, dochter van Jan Dicemers.

Van Jacob en Gerdichjen zijn zes kinderen bekend:

1  Martin Jacobs is gedoopt Epe op 22 mei 1613 (Jacob Martins op Het Witte Veen).

2  Martin Jacobs is gedoopt Epe op 22 mei 1614 (Jacob Martins, Moller).

3  waarschijnlijk Disemer Jacobsen is gedoopt Epe op 23 oktober 1615 ((Jacob) Martins; slecht leesbaar).

4  Jentien Jacobs is gedoopt Epe op 9 februari 1617 (Jacob Martins).

5  Gerdichen Jacobsen is gedoopt Epe op 27 september 1618.

6  Dirck Jacobsen (opt Witteveen) is gedoopt Epe op 13 februari 1620 (vader Jacob Martinsen}, zie II.

Jacob trouwt Epe op 14 april 1623 (Jacob Martins Westendorp en Hendrichen Reinderts) (2) met Hendrichen Reinerts.

Generatie II

II  Dirck Jacobsen (opt Witteveen) ook genaamd Derrick, zoon van Jacob Martens (opt Witteveen) (I) en Gerdichjen Jansen, molenaar op de korenmolen van Zuuk (VMI), wonende Westendorp (Epe), is gedoopt Epe op 13 februari 1620 (vader Jacob Martinsen}.

Dirck trouwt Epe op 2 mei 1641 met Fijtjen Jans. Fijtjen mogelijk is gedoopt Epe op 23 juli 1620 (niet gevonden).

Van Dirck en Fijtjen zijn acht kinderen bekend:

1  Jacob Dircks ook genaamd Jacob is gedoopt Epe op 4 januari 1642 (Dirk Jacobsen en Fijtjen Jans. Op 't Witteveen), jong overleden.

2  Jacob Dircks, wonende Westendorp (Epe), is gedoopt Westendorp (Epe) op 4 december 1642.

3  Jan Dircks Muller is gedoopt Epe op 26 mei 1644 (Dirk Jacobsen en Fijtjen Jans. Westendorp), zie III-A.

4  Marten Dircks is gedoopt op 8 februari 1646, zie III-B.

5  Gerrit Dircks is gedoopt Epe op 7 oktober 1649 (Westendorp}.

6  Willem Dircks is gedoopt Epe op 8 mei 1651 (Westendorp).

7  Gerrichjen Dercks is gedoopt Epe op 18 september 1652 (Westendorp).

8  Aart Dercksen is gedoopt Epe op 22 februari 1654 (Westendorp).

Generatie III

III-A  Jan Dircks Muller, zoon van Dirck Jacobsen (opt Witteveen) (II) en Fijtjen Jans, is gedoopt Epe op 26 mei 1644 (Dirk Jacobsen en Fijtjen Jans. Westendorp).

in 1688 korenmolenaar op de Monnikhuizermolen (aan de Grift in de Brinkhorst) in Apeldoorn

Jan trouwt Epe op 24 mei 1663 (1) met Gerritje Jannichjen Gerrits ook genaamd Gerrichjen Gerrits. Gerritje is afkomstig uit Zuuk (Epe).

Van Jan en Gerritje zijn vier kinderen bekend:

1  Derk Jansen Muller is gedoopt Epe op 28 februari 1664 (Jan Dircks Muller en Jannichjen Gerrits), zie IV.

2  Gerrit Muller is gedoopt Epe op 26 april 1667 (NIET GEVONDEN), jong overleden.

3  Gerrit Muller is gedoopt Epe op 4 mei 1668.

4  Jacob Muller is gedoopt Epe op 30 juni 1671 (Zuuk).

Jan gaat in ondertrouw Vaassen op 10 augustus 1680 (2) met Lijsbet van Steenbergen, dochter van Jan van Steenbergen.

Lijsbet was eerder gehuwd (1) met Jan Keijenberg.<1>

III-B  Marten Dircks, zoon van Dirck Jacobsen (opt Witteveen) (II) en Fijtjen Jans, wonende Westendorp (Epe), is gedoopt op 8 februari 1646.

Hij en zijn vrouw verpandden in 1678 huis, hof en land Het Witteveen in de buurtschap Westendortp aan het echtpaar Peter Jans en Aeltjen Egberts. Later werd dit omgezet in een koopcontract.

Marten gaat in ondertrouw Epe in november 1670 met Eva Geerlichs.

Van Marten en Eva zijn zes kinderen bekend:

1  Fijen is gedoopt Epe op 17 september 1671.

2  Derck is gedoopt Epe op 23 juli 1676.

3  Geerlof is gedoopt Epe op 8 december 1678.

4  Gerrichjen is gedoopt Epe op 10 maart 1682.

5  Jacob is gedoopt Epe op 8 april 1684.

6  Grietjen is gedoopt Epe op 4 november 1688.

Generatie IV

IV  Derk Jansen Muller, zoon van Jan Dircks Muller (III-A) en Gerritje Jannichjen Gerrits, korenmolenaar, is gedoopt Epe op 28 februari 1664 (Jan Dircks Muller en Jannichjen Gerrits).

Derk is molenaar op een korenmolen in Apeldoorn. Vermoedelijk een van de Monnikhuizer watermolens aan de Grift.
In 1698 kopen Derck Jansen en Anneken Evers van Lubbickjen Gerrits, weduwe van Jan Jansen Raelten, en haar kinderen een windkorenmolen op het Oender Veldje voor É 2.900,-. In 1681 was de molen nog bezwaard voor É 1.300.- t.b.v Asjen Jansen Raelten.
In 1718 verkopen zij de helft van de molen aan hun zoon Gerrit Dercks en diens vrouw Eesse Toenis voor É 1.625.
In 1731 verkoopt Anna Evers, dan weduwe van Gerck Witteveen de andere helft voor É 1.200 aan zoon Gerrit en zijn tweede vrouw Trijntjen Maertens.

Derk was gehuwd met Anneken Everts Jansen.

Van Derk en Anneken zijn acht kinderen bekend:

1  Gerrit Derks Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 28 juli 1689, zie V-A.

2  Evert Muller is gedoopt Apeldoorn op 6 september 1691, jong overleden.

3  Willem Muller is gedoopt Apeldoorn op 10 maart 1693.

4  Wijmpje Muller is gedoopt Apeldoorn op 7 april 1695.

5  Geertje Muller is gedoopt Apeldoorn op 11 juli 1697.

6  Jan Derks Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 8 oktober 1699, zie V-B.

7  Evert Muller is gedoopt Apeldoorn op 24 september 1701 (Derk Muller en Anna Evers).

8  Gerritje Muller is gedoopt Apeldoorn op 2 november 1704 (Derk Muller en Anna Evers}.

Generatie V

V-A  Gerrit Derks Witteveen ook genaamd Gerrit Derks Mulder, zoon van Derk Jansen Muller (IV) en Anneken Everts Jansen, molenaar, is gedoopt Apeldoorn op 28 juli 1689, overleden Oene rond 1738. Gerrit werd ongeveer 49 jaar.

Hij wordt in 1728 en 1732 Mulder genoemd. In 1731 en 1741 heet hij Witteveen.
In 1718 kopen hij en zijn vrouw Eesse Toenis van zijn ouders voor É 1.625 de helft van de windkorenmolen op het Oender Veldje. In 1731 verkrijgt hij van zijn moeder de andere helft voor É 1.200.

Gerrit trouwt Oene op 27 mei 1714 (Gerrit Derx j.m. tot Oen & Eessien Thonis j.d. tot Heerde) (1) met Eesse Teunis, dochter van Teunis Liefers en Marretje Gerrits. Eesse is gedoopt Heerde op 18 maart 1692.

Gerrit en Eesse hebben samen vier kinderen:

1  Anna Gerrits Witteveen (Aertjen) is gedoopt Oene op 17 februari 1715.

Anna gaat in ondertrouw Oene op 10 mei 1738 met Berend Jans van Putten.

2  Lieffert is gedoopt Oene op 29 januari 1719.

3  Marrigjen Gerrits Witteveen is gedoopt Oene op 30 november 1721.

Marrigjen trouwt Oldebroek op 18 maart 1742 (Gerrit Roelefzen j.m. van Mulligen en Marijtjen Gerritz Witteveen j.d. van Oene, wonende op Mulligen) met Gerrit Roelofs van Mulligen, zoon van Roelof Thijssen van Mulligen en Fenngjen Gerrits. Gerrit, molenaar, is gedoopt Oldebroek op 29 september 1720, overleden Oldebroek, begraven Oldebroek op 22 december 1798. Gerrit werd 78 jaar.

hij is molenaar op de "koorn en windemolen staande op de stadswal aan de Derppoorte".

4  Derk is gedoopt Oene op 14 oktober 1725.

Gerrit trouwt rond 1728 (2) met Trijntjen Martens. Trijntjen is gedoopt Epe op 26 oktober 1704.

Trijntjen was later gehuwd (2) met Thijs Roelofsen van Mullingen.<2,3>

Van Gerrit en Trijntjen zijn twee kinderen bekend:

5  Eesje Gerrits Witteveen is gedoopt Oene op 15 augustus 1728, overleden voor 1764. Eesje werd hoogstens 35 jaar.

Eesje trouwt Epe tussen 25 juli en 3 oktober 1751 (?) (deze periode vormt een hiaat in de trouwinschrijvingen in het boek van de Kerkeraad van Epe. Dopen zijn later gereconsrueerd; huwelijken niet.) met Johannes Scholten (Jannes), zoon van Jan Lambers Scholte (bakker) en Maria Jans van Borgonjen. Johannes is gedoopt Epe op 5 mei 1726 als Jannes Jansen Scholte, overleden Epe op 4 juni 1809, begraven Epe op 8 juni 1809. Johannes werd 83 jaar.

Johannes was later gehuwd (2) met Christina Berends van de Eeze.<4,5>

6  Derk Gerrits Witteveen is gedoopt Oene op 17 februari 1732, zie VI-A.

V-B  Jan Derks Witteveen, zoon van Derk Jansen Muller (IV) en Anneken Everts Jansen, molenaar op de korenmolen aan de Brink, is gedoopt Apeldoorn op 8 oktober 1699, overleden Apeldoorn op 10 september 1766 op de Coornmolen. Jan werd 66 jaar.

Jan trouwt rond 1733 (1) met Dieltje Aarts Holtman.

Van Jan en Dieltje zijn vier kinderen bekend:

1  Derk Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 26 december 1734.

2  Aart Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 4 november 1736.

3  Lambert Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 28 december 1738.

4  Annetje Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 26 november 1741.

Jan trouwt rond 1743 (2) met Jacoba Muller. Jacoba is overleden Apeldoorn op 18 januari 1784 (op de Coornmolen).

Van Jan en Jacoba zijn drie kinderen bekend:

5  Jan Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 19 januari 1744, zie VI-B.

6  Evert Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 3 augustus 1746.

7  Aaltje Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 23 augustus 1750.

Generatie VI

VI-A  Derk Gerrits Witteveen ook genaamd Derk Gerrits Mulder, zoon van Gerrit Derks Witteveen (V-A) en Trijntjen Martens, mulder op de veldmolen te Oene, is gedoopt Oene op 17 februari 1732.

In 1758 koopt hij van zijn moeder en stiefvader de korenmolen in Ooster Oene met huis en zaailand voor É 720.

Derk trouwt Oene op 2 mei 1751 (er staat: Gerrit Witteveen, j.m. van Oene) met Maria Reinders van Putten, dochter van Reindert Giesbers van Putten en Geertje Gerrits Bijsterbosch. Maria is gedoopt Heerde op 7 december 1732, overleden Epe op 11 december 1791. Maria werd 59 jaar.

Derk en Maria hebben samen dertien kinderen:

1  Gerrit Derks Witteveen is gedoopt Oene op 10 september 1752, zie VII-A.

2  Geertjen Witteveen is gedoopt Oene op 26 december 1753, overleden Oene op 31 december 1831., Geertjen is doopgetuige van Eesjen Witteveen Oene op 4 oktober 1772., Geertjen is doopgetuige van Derk Witteveen Oene op 6 mei 1798. Geertjen werd 78 jaar.

Geertjen trouwt Oene op 18 maart 1779 (1) met Rijk Gerrits Middelbeek, zoon van Gerrit Rijks Middelbeek en Berendje Kornelis. Rijk is gedoopt Epe op 21 maart 1751. Geertjen trouwt Oene op 4 juli 1802 (2) met Gerhardus Jansen Gerhards. Gerhardus, kleermaker, is geboren Heerde rond 1759.

Gerhardus was eerder gehuwd (1) met Hendrina Esperiat.<6>

3  Reinder Witteveen is gedoopt Oene op 31 maart 1755, jong overleden.

4  Derk Witteveen is gedoopt Oene op 30 juni 1757.

5  Reinder Witteveen is gedoopt Oene op 18 juni 1758, jong overleden.

6  Reinder Witteveen is gedoopt Oene op 22 juli 1759, jong overleden.

7  Trientje Witteveen ook genaamd Trijntje Witteveen is gedoopt Oene op 14 juni 1761., Trijntje Witteveen is doopgetuige van Maria Witteveen Oene op 9 maart 1780.

Trientje trouwt Oene op 15 maart 1789 met Willem van Putten. Willem, barbier.

8  Bartje Witteveen is gedoopt Oene op 12 mei 1765, jong overleden.

9  Reinder Witteveen is gedoopt Oene op 23 november 1766.

10  Jan Witteveen is gedoopt Oene op 1 januari 1769, zie VII-B.

11  Bartje Witteveen is gedoopt Oene op 26 december 1769.

12  Eesje Witteveen is gedoopt Oene op 3 maart 1771, jong overleden.

13  Eesjen Witteveen is geboren Oene op 1 oktober 1772, gedoopt Oene op 4 oktober 1772 (doopgetuige was haar zus Geertjen Witteveen (zie VI-A.2)), overleden Epe op 23 februari 1810., Eesjen is doopgetuige van Maria Witteveen Oene op 8 februari 1801. Eesjen werd 37 jaar.

Eesjen trouwt (huw.com.) Oene op 2 februari 1798, trouwt (kerk) Heerde op 3 februari 1798 met Jannes van Arck, zoon van Hermen van Ark en Grietjen de Bruin. Jannes, kopersmidsknecht, is geboren in 1772, overleden Zuuk (Epe) op 7 mei 1844. Jannes werd 72 jaar.

VI-B  Jan Witteveen, zoon van Jan Derks Witteveen (V-B) en Jacoba Muller, molenaar op de korenmolen aan de Brink, is gedoopt Apeldoorn op 19 januari 1744, overleden voor 1808, waarschijnlijk begraven Apeldoorn op 11 maart 1806 (Jan Witteveen aan den Brink). Jan werd 62 jaar.

Jan trouwt Apeldoorn op 9 november 1788 met Jannetje Jansen Strik ook genaamd Janneke Jansen Strick, dochter van Jan Jacobs Strijk. Jannetje is geboren Beekbergen rond 1763, overleden Apeldoorn op 4 maart 1837. Jannetje werd ongeveer 74 jaar.

Jannetje was later gehuwd (2) met Jan Derk Siebelink.<7,8>

Van Jan en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  Jacoba Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 1 februari 1789, overleden Apeldoorn op 21 december 1863. Jacoba werd 74 jaar.

Jacoba trouwt Apeldoorn op 21 februari 1808 met Jan Derks Tamboer, zoon van Derk Tamboer en Janna Knippenberg. Jan, landbouwer, is geboren rond 1774, overleden Apeldoorn op 27 september 1832. Jan werd ongeveer 58 jaar.

2  Jan Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 16 oktober 1791, waarschijnlijk overleden Apeldoorn op 16 juli 1795 (een kind van Jan Witteveen op de Coornmolen). Jan werd 3 jaar.

3  Gerrit Witteveen, molenaarsknecht, is gedoopt Apeldoorn op 8 februari 1795, overleden Arnhem op 9 maart 1848. Gerrit werd 53 jaar.

Gerrit trouwt Rheden op 12 maart 1836 met Anneken Kersten, dochter van Jan Kersten en Aaltje van Elten. Anneken is geboren in 1775, overleden in 1853. Anneken werd 78 jaar.

Anneken was eerder gehuwd (1) met Hendrik Lubberhuizen.<9,10>

4  Lubbertjen Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 25 mei 1797, waarschijnlijk begraven Apeldoorn op 28 augustus 1802 (een kind van Jan Witteveen op de Corenmolen). Lubbertjen werd 5 jaar.

5  Annetjen Witteveen is gedoopt Apeldoorn op 13 juli 1800, overleden Apeldoorn op 30 juli 1871. Annetjen werd 71 jaar.

Annetjen trouwt Apeldoorn op 6 december 1823 met Willem van Straten, zoon van Evert van Straten en Willempje Berends. Willem, papiermaker, is geboren Elspeet rond 1796, overleden Apeldoorn op 19 juli 1873. Willem werd ongeveer 77 jaar.

6  Jan Witteveen, molenaar, is gedoopt Apeldoorn op 24 juli 1803, ongehuwd overleden Arnhem op 7 april 1877. Jan werd 73 jaar.

Generatie VII

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1775 en 1811. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oene (11x) en Epe (3x).

VII-A  Gerrit Derks Witteveen, zoon van Derk Gerrits Witteveen (VI-A) en Maria Reinders van Putten, korenmolenaar te Oene, is gedoopt Oene op 10 september 1752, overleden Oene op 30 maart 1790. Gerrit werd 37 jaar.

Gerrit trouwt Oene op 8 januari 1775 met Aaltje Derks Outhof. Aaltje is gedoopt Oene op 14 maart 1751, overleden Oene op 3 februari 1831. Aaltje werd 79 jaar.

Zie Ampt Epe # 124 voor haar levensverhaal.

Gerrit en Aaltje hebben samen zes kinderen:

1  Derk Gerrits Witteveen is gedoopt Oene op 8 maart 1775, zie VIII-A.

2  Jan Witteveen is gedoopt Oene op 13 oktober 1776 (doopgetuige was Jantje Derks Outhof), ongehuwd overleden Epe op 17 juli 1835. Jan werd 58 jaar.

3  Maria Witteveen is geboren Oene op 6 maart 1780, gedoopt Oene op 9 maart 1780 (doopgetuige was haar tante Trijntje Witteveen (zie VI-A.7)), overleden Epe op 19 december 1838. Maria werd 58 jaar.

Maria trouwt Epe op 5 juli 1807 met Hendrik Wagenaar, zoon van Reinder Gerrits Wagenaar en Driesjen Hendriks. Hendrik, kruidenier, is geboren rond 1764, overleden Epe op 23 maart 1817. Hendrik werd ongeveer 53 jaar.

4  Peter Gerrits Witteveen is gedoopt Epe op 3 november 1782, zie VIII-B.

5  Derkje Witteveen is geboren rond 1784, overleden Oene op 30 maart 1877. Derkje werd ongeveer 93 jaar.

Derkje was gehuwd met Hendrik Dalhuisen. Hendrik, ijzersmid, wonende Oene.

6  Reintje Witteveen is gedoopt Epe op 16 december 1787, overleden Heerde op 19 juli 1826. Reintje werd 38 jaar.

Reintje trouwt Epe op 22 september 1814 met Abraham Jonker, zoon van Jan Abraham Jonker (papiermaker op de molen in Norel) en Berendina Berghorst. Abraham, papiermaker, is gedoopt Epe op 28 februari 1784, overleden Epe op 15 oktober 1838. Abraham werd 54 jaar.

VII-B  Jan Witteveen, zoon van Derk Gerrits Witteveen (VI-A) en Maria Reinders van Putten, karman, is gedoopt Oene op 1 januari 1769, overleden Oene op 20 mei 1852. Jan werd 83 jaar.

Hij is kennelijk (mede)eigenaar van de Veldmolen in Oene want in 1809 leent hij geld met de molen als onderpand, o.m. van zijn schoonzuster Aaltje Derks.

Jan trouwt (huw.com.) Heerde op 17 december 1797, trouwt (kerk) Oene op 17 december 1797 met Elsjen van Ark, dochter van Hermen van Ark en Grietjen de Bruin. Elsjen is gedoopt Heerde op 22 augustus 1773, overleden Epe op 6 oktober 1853. Elsjen werd 80 jaar.

Van Jan en Elsjen zijn negen kinderen bekend:

1  Derk Witteveen is geboren Oene op 27 april 1798, gedoopt Oene op 6 mei 1798 (doopgetuige was zijn tante Geertjen Witteveen (zie VI-A.2)), zie VIII-C.

2  Grietjen Witteveen is geboren Oene op 16 april 1799, gedoopt Oene op 6 mei 1799 (doopgetuige was Maria de Bruin), jong overleden.

3  Grietjen Witteveen is geboren Oene op 18 maart 1800, gedoopt Oene op 30 maart 1800 (doopgetuige was Willemina ten Bogaard), jong overleden.

4  Maria Witteveen is geboren Oene op 28 januari 1801, gedoopt Oene op 8 februari 1801 (doopgetuige was haar tante Eesjen Witteveen (zie VI-A.13)), jong overleden, begraven Oene op 10 april 1810. Maria werd 9 jaar.

5  Grietjen Witteveen is geboren Oene op 7 februari 1802, gedoopt Oene op 21 februari 1802 (doopgetuige was Willemina ten Bogaard), overleden Hattem op 12 maart 1855. Grietjen werd 53 jaar.

Grietjen trouwt Hattem op 27 februari 1824 met Jan van Dijk, zoon van Evert Claassen van Dijk (steenbakkersknecht) en Jannigjen Jans. Jan, steenbakkersknecht, is geboren rond 1800.

6  Hermen Witteveen is geboren Oene op 26 juni 1804, gedoopt Oene op 8 juli 1804 (doopgetuige was Willemina ten Bogaard), zie VIII-D.

7  Gerrit Witteveen is geboren Oene op 1 april 1806, gedoopt Oene op 13 april 1806, zie VIII-E.

8  Roelof Witteveen is geboren Oene op 8 maart 1808, gedoopt Oene op 3 april 1808, zie VIII-F.

9  Maria Witteveen is geboren Epe op 4 oktober 1811, ongehuwd overleden Epe op 10 juli 1861. Maria werd 49 jaar.

Generatie VIII

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 34 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1815 en 1850. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (13x), Vaassen (6x), Oene (6x), Heerde (6x) en Olst (Ov) (3x).

VIII-A  Derk Gerrits Witteveen, zoon van Gerrit Derks Witteveen (VII-A) en Aaltje Derks Outhof, korenmolenaar op 't Wissel, is gedoopt Oene op 8 maart 1775, overleden Wissel (Epe) op 20 november 1841. Derk werd 66 jaar.

Hij laat na 1830 op een stukje bouwland tegenover de Graanmolen van Wissel een huis bouwen. (Burgweg)

Derk trouwt Epe op 31 maart 1815 met Hendrica Gerrits Mulder. Hendrica is gedoopt Epe op 12 oktober 1796, overleden Epe op 6 november 1849. Hendrica werd 53 jaar.

Derk en Hendrica hebben samen dertien kinderen, onder wie:

1  Gerrit Witteveen is geboren Epe op 29 juli 1815, zie IX-A.

2  Gerhardus Witteveen is geboren Epe op 15 april 1817, zie IX-B.

3  Aaltje Witteveen is geboren Epe op 19 november 1818, overleden Epe op 12 juni 1890. Aaltje werd 71 jaar.

Aaltje trouwt Epe op 11 september 1841 met Hendrikus Poll Jonker, zoon van Daniel Jonker (papiermaker) en Janna Pol. Hendrikus, korenmolenaar, papiermaker en wethouder, is geboren Epe op 16 december 1808 (doopnamen: Hendrikus Pol), overleden Epe op 1 februari 1892. Hendrikus werd 83 jaar.

In 1862 erfde Henricus de Achterste molen van zijn ouders. Hij wordt eerst papiermaker genoemd later molenaar of grutter. De molen wordt dan een koren of grutmolen genoemd. Aaltje is een dochter van een korenmolenaar.
<11>

4  Aart Witteveen, molenaar, is geboren Epe op 13 maart 1820, overleden Epe op 26 juni 1896. Aart werd 76 jaar.

Bouwer van molen De Leeuw in Emst (1855).

Aart trouwt Voorst op 3 maart 1849 met Gergjen Nieuwland, dochter van Jan Nieuwland (bakker) en Wilmpje Herms. Gergjen is geboren Veessen op 24 april 1813, overleden Epe op 13 september 1899. Gergjen werd 86 jaar.

5  Hendrik Witteveen is geboren Epe op 12 februari 1822, zie IX-C.

6  doodgeboren zoon is doodgeboren Epe op 30 januari 1824.

7  doodgeboren dochter is doodgeboren Epe op 15 april 1826.

8  Reinder Witteveen, korenmolenaar en landbouwer, is geboren Epe op 11 mei 1827, overleden Apeldoorn op 31 maart 1878. Reinder werd 50 jaar.

Reinder trouwt Epe op 10 mei 1856 met Egberta Nieuwenhuis, dochter van Gerhardus Nieuwenhuis (kleermaker) en Hendrikje Kerkelink. Egberta is geboren Epe op 19 maart 1827, overleden Apeldoorn op 17 maart 1889. Egberta werd 61 jaar.

Egberta was eerder gehuwd (1) met Jan Teunis van Orden.<12..14>

9  doodgeboren dochter is doodgeboren Epe op 23 april 1830.

10  Derk Witteveen is geboren Epe op 24 april 1831, overleden Wissel (Epe) op 17 november 1831.

11  Dirkje Witteveen is geboren Epe op 23 januari 1833, overleden Epe op 7 december 1873. Dirkje werd 40 jaar.

Dirkje trouwt Epe op 10 mei 1856 (1) met Aart Jonker, zoon van Jan Jonker (landbouwer) en Aartje Gerrits Veldkamp. Aart, landbouwer, is geboren Epe op 30 september 1828, overleden Epe op 19 oktober 1859. Aart werd 31 jaar. Dirkje trouwt Epe op 25 april 1865 (2) met Johannes Bosch, zoon van Gerrit Jans Bosch (landbouwer) en Geertje Jans Vosselman. Johannes, landbouwer, is geboren Epe op 13 februari 1830, overleden Apeldoorn op 12 januari 1909. Johannes werd 78 jaar.

Johannes was later gehuwd (2) met Johanna van Lith.<15,16>

VIII-B  Peter Gerrits Witteveen, zoon van Gerrit Derks Witteveen (VII-A) en Aaltje Derks Outhof, korenmolenaar te Oene, is gedoopt Epe op 3 november 1782, overleden Oene op 17 mei 1858. Peter werd 75 jaar.

Hij was in 1832 eigenaar van de korenmolen in Ooster Oene. Kadastrale gemeente Epe en Oene: D16 molen en erf. D19 huis en erf waren ook van hem. Romd 1858 wordt de molen afgebroken en vervangen door een achtkantige molen, die iets dichter bij het woonhuis.werd geplaatst.

Peter trouwt Epe op 5 augustus 1826 met Karolina Jonker, dochter van Peter Aarts Jonker en Janna Derks van 't Einde. Karolina, molenaarster, is gedoopt Epe op 3 augustus 1800, overleden Oene op 5 augustus 1879. Karolina werd 79 jaar.

Van Peter en Karolina zijn zeven kinderen bekend:

1  Janna Witteveen is geboren Epe op 7 januari 1827, overleden Epe op 10 november 1888. Janna werd 61 jaar.

Janna trouwt Epe op 25 oktober 1855 met Pieter Berkhoff, zoon van Pieter Louis Berkhoff (kleermaker) en Aartjen Bosch. Pieter, bakker en winkelier, wonende Emsterenk (Epe), is geboren Epe op 25 september 1827, overleden Epe op 22 februari 1899. Pieter werd 71 jaar.

2  Gerrit Witteveen is geboren Oene op 22 oktober 1828, zie IX-D.

3  Peter Witteveen, molenaar, is geboren Oene op 28 september 1830, ongehuwd overleden Oene op 28 februari 1898. Peter werd 67 jaar.

4  Albert Witteveen is geboren Oene op 1 mei 1833, zie IX-E.

5  Aaltje Witteveen is geboren Oene op 24 mei 1836, ongehuwd overleden Oene op 14 december 1901. Aaltje werd 65 jaar.

6  Maria Witteveen is geboren Oene op 7 juli 1839, ongehuwd overleden Epe op 9 december 1907. Maria werd 68 jaar.

7  Jan Witteveen, molenaar, is geboren Oene op 2 september 1842, ongehuwd overleden Epe op 26 maart 1885. Jan werd 42 jaar.

VIII-C  Derk Witteveen, zoon van Jan Witteveen (VII-B) en Elsjen van Ark, molenaarsknecht, dagloner en koperslagersknecht, is geboren Oene op 27 april 1798, gedoopt Oene op 6 mei 1798 (doopgetuige was zijn tante Geertjen Witteveen (zie VI-A.2)), overleden Vaassen op 6 augustus 1875. Derk werd 77 jaar.

Derk trouwt Heerde op 28 september 1821 (1) met Jennigjen van Essen, dochter van Hendrik Jan van Essen (landbouwer) en Jennigjen Herms. Jennigjen is gedoopt Vorchten (Heerde) op 11 mei 1800, overleden (in het kraambed) Vorchten (Heerde) op 30 januari 1823. Jennigjen werd 22 jaar.

Van Derk en Jennigjen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Witteveen is geboren Heerde op 23 januari 1822, overleden Vorchten (Heerde) op 27 april 1822.

2  Jan Witteveen is geboren Heerde op 30 januari 1823, zie IX-F.

Derk trouwt Epe op 3 mei 1825 (2) met Bartha Hulsman, dochter van Jan Hulsman (dagloner) en Hanna Derks. Bartha is gedoopt Vaassen op 17 mei 1801, overleden Vaassen op 21 oktober 1881. Bartha werd 80 jaar.

Van Derk en Bartha zijn zes kinderen bekend:

3  Elsje Witteveen is geboren Vaassen op 14 februari 1826, overleden Oene op 1 maart 1873. Elsje werd 47 jaar.

Elsje trouwt Epe op 29 oktober 1864 met Jan Steenbergen, zoon van Hendrik Steenbergen (daghuurder) en Gerrigje Brink. Jan, landbouwer, is geboren Epe op 1 oktober 1830.

4  Johannes Witteveen, boerenknecht, is geboren Vaassen op 10 januari 1829, overleden Epe op 8 maart 1869. Johannes werd 40 jaar.

Johannes trouwt Epe op 23 maart 1867 met Aaltje van de Eekte, dochter van Lammert van de Eekte en Maria van Laar. Aaltje is geboren Vaassen op 7 januari 1830, overleden Vaassen op 8 augustus 1878. Aaltje werd 48 jaar.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Kamphuis.<17,18> Aaltje was later gehuwd (3) met Evert Horst.<19..24>

5  Harmen Witteveen is geboren Vaassen op 11 september 1831, zie IX-G.

6  Harmen Jan Witteveen is geboren Vaassen op 11 december 1833, zie IX-H.

7  Gerrit Witteveen is geboren Vaassen op 14 augustus 1836.

8  Johanna Witteveen is geboren Vaassen op 16 juni 1838, overleden Epe op 22 januari 1905. Johanna werd 66 jaar.

Johanna trouwt Epe op 17 augustus 1867 met Jan Dirk Hulsman, zoon van Jan Hulsman en Gerritje Kluitenberg. Jan, dagloner en landbouwer, is geboren Vaassen op 9 november 1835, overleden Epe op 24 september 1904. Jan werd 68 jaar.

VIII-D  Hermen Witteveen, zoon van Jan Witteveen (VII-B) en Elsjen van Ark, timmerman, is geboren Oene op 26 juni 1804, gedoopt Oene op 8 juli 1804 (doopgetuige was Willemina ten Bogaard), overleden Olst (Ov) op 1 oktober 1868. Hermen werd 64 jaar.

Hermen trouwt Olst (Ov) op 27 april 1843 met Janna van Asselt, dochter van Wouter Wouters van Asselt (dagloner) en Janna Gerrits Buurman. Janna is geboren Apeldoorn op 18 november 1812, overleden Olst (Ov) op 28 april 1901. Janna werd 88 jaar.

Van Hermen en Janna zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Witteveen, timmerman, is geboren Olst (Ov) rond 1844, overleden Deventer (Ov) op 20 maart 1893. Jan werd ongeveer 49 jaar.

Jan trouwt Olst (Ov) op 6 mei 1870 met Hendrika Lubbers, dochter van Hendrik Jan Lubbers en Gerritjen Ilsink. Hendrika is geboren Diepenveen rond 1847.

2  Wolter Witteveen, timmerman, is geboren Olst (Ov) rond 1847, overleden Olst (Ov) op 27 maart 1891. Wolter werd ongeveer 44 jaar.

Wolter trouwt Olst (Ov) op 27 september 1872 met Eilerdina Bekking, dochter van Klaas Bekking en Leida van der Snel. Eilerdina is geboren Olst (Ov) rond 1848.

3  Elisabeth Witteveen is geboren Olst (Ov) rond 1850.

Elisabeth trouwt Olst (Ov) op 25 augustus 1877 met Christiaan Opriel, zoon van Willem Opriel (schoenmaker) en Anna Smits. Christiaan, behanger, is geboren Arnhem rond 1848, overleden Arnhem op 21 augustus 1897. Christiaan werd ongeveer 49 jaar.

VIII-E  Gerrit Witteveen, zoon van Jan Witteveen (VII-B) en Elsjen van Ark, schoenmaker, is geboren Oene op 1 april 1806, gedoopt Oene op 13 april 1806, overleden Epe op 12 februari 1842. Gerrit werd 35 jaar.

Gerrit trouwt Epe op 4 mei 1839 met Willemina van Egteren, dochter van Wijndelt van Egteren (dagloner) en Hendrikje Jans van Schaveren. Willemina is geboren Epe op 8 februari 1814, overleden Epe op 30 september 1886. Willemina werd 72 jaar.

Willemina was later gehuwd (2) met Hendrik van Dragt.<25,26>

Van Gerrit en Willemina is een kind bekend:

1  Jan Witteveen is geboren Epe op 4 mei 1840, overleden Epe op 29 april 1849. Jan werd 8 jaar.

VIII-F  Roelof Witteveen, zoon van Jan Witteveen (VII-B) en Elsjen van Ark, papiermakersknecht, is geboren Oene op 8 maart 1808, gedoopt Oene op 3 april 1808, overleden Hattem op 28 december 1881. Roelof werd 73 jaar.

Roelof trouwt Heerde op 7 september 1833 met Hermina Schut, dochter van Albert Schut (dagloner) en Gerbrich van Asselt. Hermina is gedoopt Apeldoorn op 10 mei 1801, overleden Hattem op 25 november 1883. Hermina werd 82 jaar.

Van Roelof en Hermina zijn vier kinderen bekend:

1  Elsje Witteveen is geboren Heerde op 19 april 1835, overleden Heerde op 17 september 1836. Elsje werd 1 jaar.

2  Elsje Witteveen is geboren Heerde op 3 augustus 1837, overleden Heerde op 10 augustus 1837.

3  Gerberg Witteveen, milicien, is geboren Heerde op 31 oktober 1838, overleden Woerden (Ut) op 28 augustus 1858. Gerberg werd 19 jaar.

4  Jan Witteveen is geboren Heerde op 21 juli 1841, zie IX-I.

Generatie IX

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 42 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1847 en 1891. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (30x), Oene (5x), Wapemveld (2x), Vaassen (2x), Hattem (2x) en Terwolde.

IX-A  Gerrit Witteveen, zoon van Derk Gerrits Witteveen (VIII-A) en Hendrica Gerrits Mulder, korenmolenaar, is geboren Epe op 29 juli 1815, overleden Epe op 15 september 1857. Gerrit werd 42 jaar.

Gerrit trouwt Epe op 4 augustus 1849 met zijn volle nicht Driesjen Wagenaar, dochter van Hendrik Wagenaar (VII-A.3) en Maria Witteveen. Driesjen is geboren Epe op 18 juni 1816, overleden Epe op 7 augustus 1877. Driesjen werd 61 jaar.

Van Gerrit en Driesjen zijn drie kinderen bekend:

1  Derk Hendrik Witteveen is geboren Epe op 3 mei 1852, overleden Epe op 15 juli 1852.

2  Derk Hendrik Witteveen is geboren Epe op 21 oktober 1853, overleden Epe op 7 februari 1854.

3  Derk Hendrik Witteveen is geboren Epe op 25 juni 1855, overleden Epe op 13 augustus 1859. Derk werd 4 jaar.

IX-B  Gerhardus Witteveen, zoon van Derk Gerrits Witteveen (VIII-A) en Hendrica Gerrits Mulder, landbouwer, is geboren Epe op 15 april 1817, overleden Twello op 26 november 1889. Gerhardus werd 72 jaar.

Gerhardus trouwt Epe op 7 november 1846 met Hendrikje Brummel, dochter van Timen Brummel (landbouwer) en Egbertje Jacobs van Tongeren. Hendrikje is geboren Epe op 2 september 1823, overleden Epe op 9 mei 1879. Hendrikje werd 55 jaar.

Van Gerhardus en Hendrikje zijn zeven kinderen bekend:

1  Derk Witteveen is geboren Epe op 14 februari 1847, zie X-A.

2  Tijmen Witteveen is geboren Epe op 8 november 1848, zie X-B.

3  Hendrika Witteveen is geboren Epe op 30 mei 1850, overleden Epe op 22 juli 1920. Hendrika werd 70 jaar.

Hendrika trouwt Huissen op 27 mei 1895 met Hendrik Jan Marsman, zoon van Albert Marsman (landbouwer) en Derksken Klein Nagelvoort. Hendrik, rijksveldwachter, is geboren Lochem op 1 december 1850, overleden Epe op 22 april 1924. Hendrik werd 73 jaar.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Harmina Bannink.

4  Egbertje Witteveen is geboren Epe op 13 april 1852, overleden Deventer (Ov) op 9 februari 1915. Egbertje werd 62 jaar.

Egbertje trouwt Deventer (Ov) op 11 mei 1877 (1) met Mannes Bourgonje, zoon van Jacobus Bourgonje (dagloner) en Maria Rutgers. Mannes, smid, is geboren Twello op 11 augustus 1849, overleden Deventer (Ov) op 15 september 1886. Mannes werd 37 jaar. Egbertje trouwt Deventer (Ov) op 15 november 1888 (2) met Hendrik Zwijnenberg, zoon van Antonie Zwijnenberg en Henders Hilbert. Hendrik, pakhuisknecht, is geboren Deventer (Ov) op 28 oktober 1854, overleden Deventer (Ov) op 20 januari 1924. Hendrik werd 69 jaar.

5  Aaltje Witteveen is geboren Epe op 30 januari 1854, overleden Ouder-Amstel (N-H) op 3 oktober 1923. Aaltje werd 69 jaar.

Aaltje trouwt Diemen op 6 augustus 1891 met Cornelis Smit, zoon van Jan Smit en Jannetje Langerhorst. Cornelis, kantonnier, is geboren Diemen rond 1854.

6  Gerrigje Witteveen is geboren Epe op 3 februari 1860.

Gerrigje trouwt Huissen op 30 maart 1898 met Hendrik van den Heuvel, zoon van Gerrit van den Heuvel (arbeider) en Marretje Wierman. Hendrik is geboren rond 1846.

7  Gerhardus Witteveen is geboren Epe op 1 september 1862, overleden Epe op 23 februari 1865. Gerhardus werd 2 jaar.

IX-C  Hendrik Witteveen, zoon van Derk Gerrits Witteveen (VIII-A) en Hendrica Gerrits Mulder, bakker, is geboren Epe op 12 februari 1822, overleden Epe op 1 maart 1885. Hendrik werd 63 jaar.

Hendrik trouwt Zwolle op 11 oktober 1849 met Janna Voogt, dochter van Jan Evert Voogt (kleermaker) en Jantien Sterken. Janna is geboren Zwolle op 15 februari 1822, overleden Epe op 20 februari 1917. Janna werd 95 jaar.

Van Hendrik en Janna zijn negen kinderen bekend:

1  Derk Witteveen, bakkersknecht, is geboren Epe op 3 augustus 1850, ongehuwd overleden Kampen (Ov) op 30 juni 1887. Derk werd 36 jaar.

2  Jantien Witteveen is geboren Epe op 17 mei 1852, overleden Epe op 6 september 1919. Jantien werd 67 jaar.

Jantien trouwt Epe op 16 december 1893 met Jan Marsman, zoon van Albert Marsman (landbouwer) en Derksken Klein Nagelvoort. Jan, rijksveldwachter, is geboren Lochem op 22 oktober 1844.

Jan was eerder gehuwd (1) met Garritjen Vreeman.<27>

3  Johan Evert Witteveen is geboren Epe op 30 maart 1854, overleden Epe op 15 februari 1861. Johan werd 6 jaar.

4  Hendrikus Witteveen is geboren Epe op 9 mei 1856, overleden Epe op 28 maart 1862. Hendrikus werd 5 jaar.

5  Gerrit Jan Witteveen is geboren Epe op 14 januari 1858, zie X-C.

6  Marinus Willem Witteveen is geboren Epe op 12 augustus 1860, overleden Epe op 23 februari 1861.

7  Johan Evert Witteveen, winkelbediende en koopman, is geboren Epe op 19 december 1861, overleden Baarn (Ut) op 24 augustus 1940. Johan werd 78 jaar.

Johan trouwt Zwolle op 22 november 1888 (1) met Johanna Everdina van Lente, dochter van Jan van Lente (bakker) en Fennegien Voogt. Johanna is geboren Zwolle op 26 februari 1858, overleden Zwolle op 27 april 1913. Johanna werd 55 jaar. Johan trouwt Amsterdam (N-H) op 5 maart 1914 (2) met Niesje Baas. Niesje is geboren Amsterdam (N-H) rond 1888.

8  Hendrika Witteveen is geboren Epe op 23 november 1864, overleden Epe op 5 november 1949. Hendrika werd 84 jaar.

Hendrika trouwt Epe op 16 september 1893 met Aart Jan van Ommen, zoon van Derk van Ommen (timmerman) en Anna Zwarts. Aart, onderwijzer en boekhouder, is geboren Epe op 15 augustus 1859, overleden Epe op 10 juli 1926. Aart werd 66 jaar.

9  Margaretha Witteveen is geboren Epe op 5 januari 1868, ongehuwd overleden Zwolle op 18 juni 1957. Margaretha werd 89 jaar.

IX-D  Gerrit Witteveen, zoon van Peter Gerrits Witteveen (VIII-B) en Karolina Jonker, molenaar, is geboren Oene op 22 oktober 1828, overleden Epe op 12 maart 1896. Gerrit werd 67 jaar.

Hij was de bouwer van en molenaar op de molen Werklust in Oene. Op 2 maart 1858 werd er in Arnhem vergunning verleend tot het bouwen van de molen.
<28>

Gerrit trouwt Epe op 17 april 1858 met Antje Dalhuisen, dochter van Derk Dalhuisen (timmerman) en Janna van Zuuk. Antje is geboren Oene op 24 oktober 1825, overleden Epe op 11 maart 1908. Antje werd 82 jaar.

Van Gerrit en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Peter Witteveen is geboren Oene op 27 juli 1858, overleden Oene op 28 september 1868. Peter werd 10 jaar.

2  Dirk Witteveen is geboren Oene op 2 december 1860, overleden Oene op 18 maart 1868. Dirk werd 7 jaar.

3  Jacobus Witteveen is geboren Oene op 16 september 1862, zie X-D.

IX-E  Albert Witteveen, zoon van Peter Gerrits Witteveen (VIII-B) en Karolina Jonker, molenaar, is geboren Oene op 1 mei 1833, overleden Epe op 12 februari 1909. Albert werd 75 jaar.

Vier kinderen verdeelden op 31 augustus 1891 de onroerende bezittingen, waaronder de Veldmolen. Bij deze verdeling verwierf Albert de molen.

Albert trouwt Epe op 12 juni 1875 met Jacoba Hendrika Boeve, dochter van Sarris Boeve (landbouwer) en Lutje Vosselman. Jacoba is geboren Epe op 30 november 1836, overleden in 1895. Jacoba werd 59 jaar.

Jacoba was eerder gehuwd (1) met Gerrit Jan Nieuwenhuis.<29,30>

Van Albert en Jacoba zijn twee kinderen bekend:

1  Peter Witteveen, molenaar, is geboren Oene op 7 september 1876, overleden Deventer (Ov) op 2 maart 1948. Peter werd 71 jaar.

Hij was molenaar op de Veldmolen in Oene, die hij verkreeg in 1885. Hij verkocht de Veldmolen in 1907 aan Hendrik Gardenbroek, landbouwer en molenaar te Staverden, tezamen met het huis en drie percelen weiland voor ruim 8000 gulden
De achtkante Veldmolen brandde in 1910 af en werd op de stenen voet herbouwd..
<31>

Peter trouwt Epe op 22 februari 1902 met Aaltje Oosterbroek, dochter van Christiaan Oosterbroek (landbouwer) en Johanna Sophia Dalhuisen. Aaltje is geboren Nijbroek op 5 mei 1875, overleden Voorst op 24 december 1948. Aaltje werd 73 jaar.

2  doodgeboren dochter is doodgeboren Oene op 18 maart 1879.

IX-F  Jan Witteveen, zoon van Derk Witteveen (VIII-C) en Jennigjen van Essen, is geboren Heerde op 30 januari 1823, overleden Epe op 25 september 1897. Jan werd 74 jaar.

Jan trouwt Epe op 21 augustus 1852 met Janna Veenbergen, dochter van Jan Veenbergen en Jannetje Vorsthof. Janna is geboren Epe op 13 november 1824, overleden Epe op 7 januari 1900. Janna werd 75 jaar.

Van Jan en Janna zijn vier kinderen bekend:

1  Jannigje Witteveen is geboren Epe op 13 augustus 1856, overleden Epe op 11 juli 1899. Jannigje werd 42 jaar.

Jannigje trouwt Epe op 26 april 1884 met Gerrit Jan Fuit, zoon van Jacob Fuit en Grietje Krommendijk. Gerrit, dagloner en koopman, is geboren Oene op 5 januari 1849, overleden Epe op 31 maart 1920. Gerrit werd 71 jaar.

2  Bartus Witteveen is geboren Epe op 13 september 1859, ongehuwd overleden Doornspijk (Elburg) op 27 mei 1934. Bartus werd 74 jaar.

3  Jan Witteveen, dagloner, is geboren Epe op 6 oktober 1863, overleden Olst (Ov) op 8 oktober 1930. Jan werd 67 jaar.

Jan trouwt Epe op 31 augustus 1889 met Janna Ordelman, dochter van Aart Ordelman (dagloner) en Aaltje Bronsink. Janna is geboren Heerde op 2 juli 1870, overleden Olst (Ov) op 7 november 1931. Janna werd 61 jaar.

4  Jannetje Witteveen is geboren Epe op 19 mei 1868, overleden Voorst op 21 juli 1947. Jannetje werd 79 jaar.

Jannetje trouwt Epe op 7 mei 1892 met Willem van Vemde, zoon van Albertus van Vemde (papiermakersknecht) en Johanna Gerardina Aleida Voges. Willem, boerenknecht, is geboren Vaassen op 27 juni 1869, overleden Voorst op 21 mei 1949. Willem werd 79 jaar.

IX-G  Harmen Witteveen, zoon van Derk Witteveen (VIII-C) en Bartha Hulsman, klompenmaker, is geboren Vaassen op 11 september 1831, overleden Epe op 26 mei 1909. Harmen werd 77 jaar.

Harmen trouwt Epe op 23 augustus 1873 met Gerritje Westhof, dochter van Gradus Westhof en Karolina Huisman. Gerritje is geboren Apeldoorn op 26 december 1853 als Gerritje Huisman; moeder genoemd Kornelia. Gewettigd., overleden Epe op 7 mei 1923. Gerritje werd 69 jaar.

Van Harmen en Gerritje zijn zeven kinderen bekend:

1  Dirk Witteveen is geboren Epe op 22 februari 1875, overleden Epe op 24 augustus 1875.

2  Dirk Witteveen is geboren Epe op 14 juli 1876.

3  Cornelis Witteveen is geboren Epe op 22 maart 1879, overleden Epe op 13 januari 1880.

4  Peter Witteveen, landbouwer, is geboren Epe op 16 januari 1881.

Peter trouwt Epe op 10 december 1912 met Reintje van Essen, dochter van Richard van Essen (landbouwer) en Janna Huiskamp. Reintje is geboren Epe op 9 april 1886.

5  Albertus Witteveen, rijwielhandelaar, is geboren Epe op 17 juli 1884.

Albertus trouwt Epe op 20 februari 1915 met Aaltje Terwel, dochter van Willem Terwel (timmerman) en Grada Leemkuil. Aaltje is geboren Vaassen op 7 februari 1890, overleden Epe op 27 april 1948. Aaltje werd 58 jaar.

6  Hendrik Witteveen, landbouwer, is geboren Epe op 5 juli 1887.

Hendrik trouwt Epe op 4 mei 1918 met Machteld Herkert, dochter van Peter Herkert (landbouwer) en Geertjen Buitenhuis. Machteld is geboren Apeldoorn op 21 maart 1893, overleden Epe op 12 maart 1963. Machteld werd 69 jaar.

7  Cornelis Witteveen, meubelmaker, is geboren Epe op 16 januari 1891, overleden Epe op 17 juni 1956. Cornelis werd 65 jaar.

Cornelis trouwt Epe op 14 april 1920 met Maria van Gortel, dochter van Jan van Gortel (wegwerker) en Jannetje van Orden. Maria is geboren Vaassen op 5 september 1893, overleden Epe op 5 juni 1950. Maria werd 56 jaar.

IX-H  Harmen Jan Witteveen, zoon van Derk Witteveen (VIII-C) en Bartha Hulsman, boerenknecht, is geboren Vaassen op 11 december 1833, overleden Epe op 2 juli 1900. Harmen werd 66 jaar.

Harmen trouwt Voorst op 30 januari 1864 met Fenneken Pannekoek, dochter van Harmen Pannekoek (landbouwer) en Jacomina Mol. Fenneken is geboren Nijbroek op 22 juni 1832, overleden Epe op 31 mei 1897. Fenneken werd 64 jaar.

Van Harmen en Fenneken zijn drie kinderen bekend:

1  Jacomina Witteveen is geboren Terwolde op 17 april 1864, overleden Epe op 24 januari 1949. Jacomina werd 84 jaar.

Jacomina trouwt Epe op 4 februari 1893 met Jacob Kieskamp, zoon van Willem Kieskamp en Hermina Veldhuis. Jacob, rietdekker, is geboren Vaassen op 21 februari 1859, overleden Epe op 29 januari 1949. Jacob werd 89 jaar.

2  Derk Witteveen, landbouwer, is geboren Vaassen op 30 november 1865, overleden Apeldoorn op 23 februari 1929. Derk werd 63 jaar.

Derk trouwt Epe op 16 november 1895 met Hendrika van Triest, dochter van Jan van Triest (landbouwer) en Christina van Laar. Hendrika is geboren Vaassen op 22 oktober 1875, overleden Apeldoorn op 10 januari 1953. Hendrika werd 77 jaar.

3  Harmen Witteveen, dagloner, is geboren Vaassen op 6 november 1867, overleden Epe op 1 december 1932. Harmen werd 65 jaar.

Harmen trouwt Epe op 24 juni 1899 met Aaltje Janssen, dochter van Mannes Janssen (dagloner) en Aaltje Veerman. Aaltje is geboren Vaassen op 26 juli 1876, overleden Apeldoorn op 31 oktober 1951. Aaltje werd 75 jaar.

IX-I  Jan Witteveen, zoon van Roelof Witteveen (VIII-F) en Hermina Schut, boerenknecht, is geboren Heerde op 21 juli 1841, overleden Hattem op 22 januari 1879. Jan werd 37 jaar.

Jan trouwt Hattem op 12 november 1863 met Jansje van Reenen, dochter van Gerrit van Reenen en Alida Boeve. Jansje is geboren Hattem op 30 oktober 1837, overleden Hattem op 5 juli 1907. Jansje werd 69 jaar.

Jansje was eerder gehuwd (1) met Jacob Meijer.

Van Jan en Jansje zijn vier kinderen bekend:

1  Mina Witteveen is geboren Wapemveld op 6 juli 1864, overleden Hattem op 8 april 1878. Mina werd 13 jaar.

2  Gerrit Witteveen, arbeider, is geboren Wapemveld op 28 maart 1866, overleden Hattem op 25 oktober 1933. Gerrit werd 67 jaar.

Gerrit trouwt Hattem op 8 oktober 1890 met Johanna Hendrika Wijnen, dochter van Gerrit Wijnen en Hendrikje van der Horst. Johanna is geboren Werven (Wapenveld) op 6 augustus 1868, overleden Hattem op 17 december 1940. Johanna werd 72 jaar.

3  Aleida Louisabeth Witteveen is geboren Hattem op 23 februari 1876, overleden Hattem op 13 maart 1876.

4  Anna Elisabeth Witteveen is geboren Hattem op 1 maart 1877, overleden Hattem op 14 augustus 1882. Anna werd 5 jaar.

Generatie X

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1877 en 1905. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Epe (11x), Oene (8x) en Amsterdam (N-H).

X-A  Derk Witteveen, zoon van Gerhardus Witteveen (IX-B) en Hendrikje Brummel, molenaar, is geboren Epe op 14 februari 1847, overleden Deventer (Ov) op 23 november 1932. Derk werd 85 jaar.

Derk trouwt Voorst op 2 juni 1883 met Willemina Johanna Paalman, dochter van Albertus Paalman (schoenmaker) en Hendrika Johanna van Nijburg. Willemina is geboren Twello op 24 augustus 1861.

Van Derk en Willemina zijn vier kinderen bekend:

1  Gerhardus Albertus Witteveen is geboren Epe op 19 maart 1884, overleden Deventer (Ov) op 9 april 1910. Gerhardus werd 26 jaar.

2  Albertus Witteveen is geboren Epe op 12 juni 1886, overleden Deventer (Ov) op 20 juli 1898. Albertus werd 12 jaar.

3  Hein Witteveen, pakhuisknecht, is geboren Oene op 16 mei 1888, overleden Deventer (Ov) op 29 maart 1958. Hein werd 69 jaar.

Hein trouwt Deventer (Ov) op 10 november 1920 met Wilhelmina Nijbroek, dochter van Albert Johannes Nijbroek en Wilhelmina Nachtegaal. Wilhelmina is geboren Zutphen rond 1891.

4  Hendrika Aleida Witteveen is geboren Amsterdam (N-H) op 11 juli 1891.

Hendrika trouwt Amsterdam (N-H) op 15 augustus 1917 met Gerardus Lambertus de Jong, zoon van Lambertus de Jong (kleermaker) en Geertje Ruiter. Gerardus, electriciŽn, is geboren Amsterdam (N-H) rond 1892.

X-B  Tijmen Witteveen, zoon van Gerhardus Witteveen (IX-B) en Hendrikje Brummel, landbouwer, is geboren Epe op 8 november 1848, overleden Epe op 12 mei 1925. Tijmen werd 76 jaar.

Tijmen trouwt Epe op 29 september 1877 (1) met Janna Hoegen, dochter van Ferderik Hoegen en Lubberta Bijsterbosch. Janna is geboren Oene op 14 februari 1850, overleden Epe op 4 april 1904. Janna werd 54 jaar.

Van Tijmen en Janna zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerhardus Witteveen is geboren Oene op 31 december 1877.

2  Lubberta Frederika Witteveen is geboren Epe op 6 augustus 1882, overleden Epe op 11 april 1910. Lubberta werd 27 jaar.

Lubberta trouwt Epe op 30 september 1899 met Willem Groothedde, zoon van Teunis Groothedde (landbouwer) en Dina Bonhof. Willem, landbouwer, is geboren Epe op 8 november 1870, overleden Oene op 7 februari 1931. Willem werd 60 jaar.

Willem was later gehuwd (2) met Aartje Buitenhuis.<32>

3  Jacoba Hendrika Witteveen is geboren Epe op 5 november 1886, overleden Epe op 13 maart 1903. Jacoba werd 16 jaar.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op 21 september 1893.

5  doodgeboren kind is doodgeboren Epe op 3 juni 1896.

Tijmen trouwt Epe op 15 juli 1905 (2) met Anna Catharina Nikkels, dochter van Egbertus Jacobus Nikkels en Dirkje Schuurman. Anna is geboren Oene op 7 september 1861, overleden Epe op 26 maart 1940. Anna werd 78 jaar.

Anna was eerder gehuwd (1) met Reinder van Zuuk.<33..36>

X-C  Gerrit Jan Witteveen, zoon van Hendrik Witteveen (IX-C) en Janna Voogt, bakker, is geboren Epe op 14 januari 1858, overleden Epe op 8 november 1918. Gerrit werd 60 jaar.

Gerrit trouwt Epe op 19 augustus 1893 met Hermina van Essen, dochter van Wichem van Essen en Jantje Regterschot. Hermina is geboren Epe op 24 november 1867, overleden Epe op 14 februari 1955. Hermina werd 87 jaar.

Van Gerrit en Hermina zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Witteveen is geboren Epe op 19 november 1893, overleden Naarden (N-H) op 11 maart 1954. Johanna werd 60 jaar.

Johanna was gehuwd met Elisabertus Bruggeman, zoon van Jan Willem Bruggeman en Cornelia Sprokholt. Elisabertus is geboren Wapenveld op 22 januari 1896, overleden Naarden (N-H) op 8 augustus 1957. Elisabertus werd 61 jaar.

2  Jantje Witteveen is geboren Epe op 3 december 1894.

3  Hendrika Witteveen is geboren Epe op 3 juli 1897.

4  Willemina Witteveen is geboren Epe op 6 september 1900.

5  Hendrik Witteveen is geboren Epe op 9 februari 1903.

X-D  Jacobus Witteveen, zoon van Gerrit Witteveen (IX-D) en Antje Dalhuisen, molenaar, is geboren Oene op 16 september 1862, overleden Epe op 25 maart 1938. Jacobus werd 75 jaar.

Hij was molenaar op de molen Werklust in Oene.

Jacobus trouwt Epe op 4 maart 1893 met Johanna Dijkhuizen, dochter van Lambertus Dijkhuizen (landbouwer) en Gerritje Voorhorst. Johanna is geboren Epe op 30 november 1866, overleden Epe op 30 mei 1954. Johanna werd 87 jaar.

Van Jacobus en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Witteveen is geboren Oene op 22 september 1893.

2  Lambertus Witteveen is geboren Oene op 28 februari 1895.

3  Gerritje Witteveen is geboren Oene op 4 maart 1896, overleden Epe op 25 augustus 1896.

4  Gerrit Witteveen is geboren Epe op 28 augustus 1897, overleden Oene op 10 juli 1899. Gerrit werd 1 jaar.

5  Gerrit Witteveen is geboren Oene op 25 juni 1900.

6  Gerrard Witteveen is geboren Oene op 27 oktober 1902, overleden Epe op 29 juli 1912. Gerrard werd 9 jaar.

7  Johanna Jacoba Witteveen is geboren Oene op 1 juni 1905.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 15 december 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door F.Ph. Jantzen, EPE.

1)  Lijsbet trouwt Vaassen op 26 juni 1653 met Jan.

2)  Trijntjen trouwt Oene op 23 oktober 1741 met Thijs.

3)  Thijs Roelofsen van Mullingen. Thijs is afkomstig uit Mullingen.

4)  Johannes trouwt Terwolde op 2 maart 1764 (Jannes Scholten, weduwnaar van wijlen Eesjen Gerrits Witteveen tot Epe en Stijntjen van de Eese,J.D. van Berent Hendriks van de Eese in Terwolde.) met Christina.

5)  Christina Berends van de Eeze ook genaamd Stijntje van de Eese, dochter van Barend van de Eeze en Maria Haverkamp. Christina, winkelierster, is geboren Terwolde op 8 juli 1736, overleden Epe op 17 juli 1822. Christina werd 86 jaar.

6)  Gerhardus trouwt Oene op 21 april 1782 met Hendrina.

7)  Jannetje trouwt Apeldoorn op 7 mei 1808 met Jan.

8)  Jan Derk Siebelink. Jan, molenaar, is geboren Winterswijk rond 1777, overleden Lievelde op 23 maart 1849. Jan werd ongeveer 72 jaar.

9)  Anneken trouwt Rheden op 30 december 1824 met Hendrik.

10)  Hendrik Lubberhuizen. Hendrik, militair, is geboren rond 1757.

11)  bron: Nikkels

12)  Jan trouwt Apeldoorn op 25 oktober 1890 met Hendrickje.

13)  Hendrickje Berkhoff, dochter van Gerrit Berkhoff (landbouwer) en Janna Hendrika Nieuwenhuis. Hendrickje is geboren Epe op 6 augustus 1861, overleden Apeldoorn op 11 maart 1941. Hendrickje werd 79 jaar.

14)  Jan Teunis van Orden, zoon van Jacob van Orden (dagloner) en Grietje Middelink. Jan, landbouwer, is geboren rond 1851. Jan was later gehuwd (2) met Hendrickje Berkhoff.

15)  Johannes trouwt Voorst op 15 mei 1875 met Johanna.

16)  Johanna van Lith, dochter van Gerrit Jan van Lith (smid) en Johanna Everdina Radstaak. Johanna is geboren rond 1845, overleden Epe op 15 december 1881. Johanna werd ongeveer 36 jaar.

17)  Aaltje trouwt Epe op 2 mei 1857 met Gerrit.

18)  Gerrit Kamphuis. Gerrit, schaapherder, is geboren rond 1824.

19)  Aaltje trouwt Epe op 9 april 1870 met Evert.

20)  Evert trouwt Epe op 9 augustus 1879 met Gerritje.

21)  Gerritje trouwt Epe op 4 mei 1878 met Jan.

22)  Jan Hulsman, zoon van Willem Hulsman (landbouwer) en Hendrika van den Berg. Jan, dagloner, is geboren Epe op 5 mei 1850, overleden Epe op 8 juli 1878. Jan werd 28 jaar.

23)  Gerritje Visch, dochter van Gerrit Visch (landbouwer) en Gerritje Rozendal. Gerritje is geboren Epe op 14 mei 1846, overleden Epe op 21 januari 1927. Gerritje werd 80 jaar. Gerritje was eerder gehuwd (1) met Jan Hulsman.

24)  Evert Horst, zoon van Jan Horst (dagloner) en Janna van der Haar. Evert, dagloner, is geboren Epe op 26 oktober 1847, overleden Epe op 26 juni 1930. Evert werd 82 jaar. Evert was later gehuwd (2) met Gerritje Visch.

25)  Willemina trouwt Epe op 15 april 1843 met Hendrik.

26)  Hendrik van Dragt. Hendrik, timmerman, is geboren rond 1808. Hendrik was eerder gehuwd (1) met Johanna van Dijk.

27)  Jan trouwt Laren (Lochem) op 7 november 1874 met Garritjen.

28)  Bron: Ampt Epe # 124

29)  Jacoba trouwt Epe op 27 februari 1864 met Gerrit.

30)  Gerrit Jan Nieuwenhuis, zoon van Lammert Nieuwenhuis (landbouwer) en Grietje Riphagen. Gerrit, landbouwer, is geboren rond 1835, overleden Oene op 3 mei 1872. Gerrit werd ongeveer 37 jaar.

31)  Bron: Ampt Epe # 124

32)  Willem trouwt Apeldoorn op 2 mei 1911 met Aartje.

33)  Anna trouwt Epe op 24 augustus 1889 met Reinder.

34)  Reinder trouwt Epe op 5 september 1885 met Gerrigje.

35)  Gerrigje Hull, dochter van Hendrik Hull (landbouwer) en Betje Lauwer. Gerrigje is geboren Epe op 19 juni 1858, overleden Epe op 22 september 1888. Gerrigje werd 30 jaar. Gerrigje was eerder gehuwd (1) met Roelof Bosch.

36)  Reinder van Zuuk, zoon van Reinder van Zuuk (landman) en Rijkje Jonker. Reinder, dagloner en landbouwer, is geboren Epe op 27 augustus 1857, overleden Epe op 9 september 1903. Reinder werd 46 jaar. Reinder was eerder gehuwd (1) met Gerrigje Hull.


Index

(opt Witteveen)

Dirck Jacobsen (opt Witteveen) (1620) II; Jacob Martens (opt Witteveen) (?) I.

Arck, van

Jannes (1772) VI-A.13.

Ark, van

Elsjen (1773) VII-B; Hermen (?) VI-A.13, VII-B.

Asselt, van

Gerbrich (?) VIII-F; Janna (1812) VIII-D; Wouter Wouters (?) VIII-D.

Baas

Niesje (1888) IX-C.7.

Bannink

Harmina (?) IX-B.3, *27.

Bekking

Eilerdina (1848) VIII-D.2; Klaas (?) VIII-D.2.

Berg, van den

Hendrika (?) *22.

Berghorst

Berendina (1754) VII-A.6.

Berkhoff

Gerrit (1831) *13; Hendrickje (1861) *13, *14; Pieter (1827) VIII-B.1; Pieter Louis (1786) VIII-B.1.

Bijsterbosch

Geertje Gerrits (1695) VI-A; Lubberta (?) X-B.

Boeve

Alida (?) IX-I; Jacoba Hendrika (1836) IX-E; Sarris (1792) IX-E.

Bogaard, ten

Willemina (?) VII-B.3, VII-B.5, VII-B.6, VIII-D.

Bonhof

Dina (?) X-B.2.

Borgonjen, van

Maria Jans (1693) V-A.5.

Bosch

Aartjen (1794) VIII-B.1; Gerrit Jans (1779) VIII-A.11; Johannes (1830) VIII-A.11; Roelof (?) *35.

Bourgonje

Jacobus (?) IX-B.4; Mannes (1849) IX-B.4.

Brink

Gerrigje (?) VIII-C.3.

Bronsink

Aaltje (?) IX-F.3.

Bruggeman

Elisabertus (1896) X-C.1; Jan Willem (?) X-C.1.

Bruin, de

Grietjen (?) VI-A.13, VII-B; Maria (?) VII-B.2.

Brummel

Hendrikje (1823) IX-B; Timen (1789) IX-B.

Buitenhuis

Aartje (?) X-B.2, *33; Geertjen (?) IX-G.6.

Buurman

Janna Gerrits (?) VIII-D.

Dalhuisen

Antje (1825) IX-D; Derk (?) IX-D; Hendrik (?) VII-A.5; Johanna Sophia (?) IX-E.1.

Dijk, van

Evert Claassen (?) VII-B.5; Jan (1800) VII-B.5; Johanna (?) *26.

Dijkhuizen

Johanna (1866) X-D; Lambertus (?) X-D.

Dragt, van

Hendrik (1808) VIII-E, *26.

Eekte, van de

Aaltje (1830) VIII-C.4; Lammert (?) VIII-C.4.

Eese, van de

Stijntje (1736) *5.

Eeze, van de

Barend (?) *5; Christina Berends (1736) V-A.5, *5.

Egteren, van

Wijndelt (?) VIII-E; Willemina (1814) VIII-E.

Einde, van 't

Janna Derks (1759) VIII-B.

Elten, van

Aaltje (?) VI-B.3.

Esperiat

Hendrina (?) VI-A.2, *7.

Essen, van

Hendrik Jan (?) VIII-C; Hermina (1867) X-C; Jennigjen (1800) VIII-C; Reintje (1886) IX-G.4; Richard (?) IX-G.4; Wichem (?) X-C.

Fuit

Gerrit Jan (1849) IX-F.1; Jacob (?) IX-F.1.

Gortel, van

Jan (?) IX-G.7; Maria (1893) IX-G.7.

Groothedde

Teunis (?) X-B.2; Willem (1870) X-B.2.

Haar, van der

Janna (1823) *20.

Haverkamp

Maria (?) *5.

Herkert

Machteld (1893) IX-G.6; Peter (?) IX-G.6.

Heuvel, van den

Gerrit (?) IX-B.6; Hendrik (1846) IX-B.6.

Hilbert

Henders (?) IX-B.4.

Hoegen

Ferderik (?) X-B; Janna (1850) X-B.

Holtman

Dieltje Aarts (?) V-B.

Horst

Evert (1847) VIII-C.4, *20; Jan (1822) *20.

Horst, van der

Hendrikje (?) IX-I.2.

Huiskamp

Janna (?) IX-G.4.

Huisman

Karolina (?) IX-G.

Hull

Gerrigje (1858) *35, *36; Hendrik (?) *35.

Hulsman

Bartha (1801) VIII-C; Jan Dirk (1835) VIII-C.8; Jan (?) VIII-C.8, VIII-C; Jan (1850) *22, *23; Willem (?) *22.

Ilsink

Gerritjen (?) VIII-D.1.

Janssen

Aaltje (1876) IX-H.3; Mannes (?) IX-H.3.

Jong, de

Gerardus Lambertus (1892) X-A.4; Lambertus (?) X-A.4.

Jonker

Aart (1828) VIII-A.11; Abraham (1784) VII-A.6; Daniel (1783) VIII-A.3; Jan Abraham (1745) VII-A.6; Jan (1798) VIII-A.11; Karolina (1800) VIII-B; Peter Aarts (1752) VIII-B; Rijkje (1824) *34.

Kamphuis

Gerrit (1824) VIII-C.4, *18.

Keijenberg

Jan (?) III-A, *2.

Kerkelink

Hendrikje (1796) VIII-A.8.

Kersten

Anneken (1775) VI-B.3; Jan (?) VI-B.3.

Kieskamp

Jacob (1859) IX-H.1; Willem (?) IX-H.1.

Klein Nagelvoort

Derksken Klein Nagelvoort (?) IX-B.3, IX-C.2.

Kluitenberg

Gerritje (?) VIII-C.8.

Knippenberg

Janna (?) VI-B.1.

Krommendijk

Grietje (?) IX-F.1.

Laar, van

Christina (?) IX-H.2; Maria (?) VIII-C.4.

Langerhorst

Jannetje (?) IX-B.5.

Lauwer

Betje (?) *35.

Leemkuil

Grada (?) IX-G.5.

Lente, van

Jan (?) IX-C.7; Johanna Everdina (1858) IX-C.7.

Lith, van

Gerrit Jan (?) *16; Johanna (1845) VIII-A.11, *16.

Lubberhuizen

Hendrik (1757) VI-B.3, *10.

Lubbers

Hendrik Jan (?) VIII-D.1; Hendrika (1847) VIII-D.1.

Marsman

Albert (?) IX-B.3, IX-C.2; Hendrik Jan (1850) IX-B.3; Jan (1844) IX-C.2.

Meijer

Jacob (?) IX-I, *32.

Middelbeek

Gerrit Rijks (?) VI-A.2; Rijk Gerrits (1751) VI-A.2.

Middelink

Grietje (?) *12.

Mol

Jacomina (?) IX-H.

Mulder

Derk Gerrits (1732) VI-A; Gerrit Derks (1689) V-A; Hendrica Gerrits (1796) VIII-A.

Muller

Derk Jansen (1664) IV; Evert (1691) IV.2; Evert (1701) IV.7; Geertje (1697) IV.5; Gerrit (1667) III-A.2; Gerrit (1668) III-A.3; Gerritje (1704) IV.8; Jacob (1671) III-A.4; Jacob Martins (?) I; Jacoba (?) V-B; Jan Dircks (1644) III-A; Wijmpje (1695) IV.4; Willem (1693) IV.3.

Mulligen, van

Gerrit Roelofs (1720) V-A.3; Roelof Thijssen (?) V-A.3.

Mullingen, van

Thijs Roelofsen (?) V-A, *3.

Nachtegaal

Wilhelmina (?) X-A.3.

Nieuwenhuis

Egberta (1827) VIII-A.8; Gerhardus (1795) VIII-A.8; Gerrit Jan (1835) IX-E, *30; Janna Hendrika (1831) *13; Lammert (1801) *30.

Nieuwland

Gergjen (1813) VIII-A.4; Jan (?) VIII-A.4.

Nijbroek

Albert Johannes (?) X-A.3; Wilhelmina (1891) X-A.3.

Nijburg, van

Hendrika Johanna (?) X-A.

Nikkels

Anna Catharina (1861) X-B; Egbertus Jacobus (?) X-B.

Ommen, van

Aart Jan (1859) IX-C.8; Derk (?) IX-C.8.

Oosterbroek

Aaltje (1875) IX-E.1; Christiaan (?) IX-E.1.

Opriel

Christiaan (1848) VIII-D.3; Willem (?) VIII-D.3.

Ordelman

Aart (?) IX-F.3; Janna (1870) IX-F.3.

Orden, van

Jacob (?) *12; Jan Teunis (1851) VIII-A.8, *12; Jannetje (?) IX-G.7.

Outhof

Aaltje Derks (1751) VII-A; Jantje Derks (?) VII-A.2.

Paalman

Albertus (?) X-A; Willemina Johanna (1861) X-A.

Pannekoek

Fenneken (1832) IX-H; Harmen (?) IX-H.

Pol

Janna (1779) VIII-A.3.

Poll Jonker

Hendrikus Poll Jonker (1808) VIII-A.3.

Putten, van

Berend Jans (?) V-A.1; Maria Reinders (1732) VI-A; Reindert Giesbers (1699) VI-A; Willem (?) VI-A.7.

Radstaak

Johanna Everdina (?) *16.

Reenen, van

Gerrit (?) IX-I; Jansje (1837) IX-I.

Regterschot

Jantje (?) X-C.

Riphagen

Grietje (1805) *30.

Rozendal

Gerritje (1820) *21.

Ruiter

Geertje (?) X-A.4.

Rutgers

Maria (?) IX-B.4.

Schaveren, van

Hendrikje Jans (?) VIII-E.

Scholte

Jan Lambers (1686) V-A.5.

Scholten

Johannes (1726) V-A.5.

Schut

Albert (?) VIII-F; Hermina (1801) VIII-F.

Schuurman

Dirkje (?) X-B.

Siebelink

Jan Derk (1777) VI-B, *8.

Smit

Cornelis (1854) IX-B.5; Jan (?) IX-B.5.

Smits

Anna (?) VIII-D.3.

Snel, van der

Leida (?) VIII-D.2.

Sprokholt

Cornelia (?) X-C.1.

Steenbergen

Hendrik (?) VIII-C.3; Jan (1830) VIII-C.3.

Steenbergen, van

Jan (?) III-A; Lijsbet (?) III-A.

Sterken

Jantien (?) IX-C.

Straten, van

Evert (?) VI-B.5; Willem (1796) VI-B.5.

Strick

Janneke Jansen (1763) VI-B.

Strijk

Jan Jacobs (?) VI-B.

Strik

Jannetje Jansen (1763) VI-B.

Tamboer

Derk (?) VI-B.1; Jan Derks (1774) VI-B.1.

Terwel

Aaltje (1890) IX-G.5; Willem (?) IX-G.5.

Tongeren, van

Egbertje Jacobs (1792) IX-B.

Triest, van

Hendrika (1875) IX-H.2; Jan (?) IX-H.2.

Veenbergen

Jan (?) IX-F; Janna (1824) IX-F.

Veerman

Aaltje (?) IX-H.3.

Veldhuis

Hermina (?) IX-H.1.

Veldkamp

Aartje Gerrits (1797) VIII-A.11.

Vemde, van

Albertus (?) IX-F.4; Willem (1869) IX-F.4.

Visch

Gerrit (1819) *21; Gerritje (1846) *21, *24.

Voges

Johanna Gerardina Aleida (?) IX-F.4.

Voogt

Fennegien (?) IX-C.7; Jan Evert (?) IX-C; Janna (1822) IX-C.

Voorhorst

Gerritje (?) X-D.

Vorsthof

Jannetje (?) IX-F.

Vosselman

Geertje Jans (1792) VIII-A.11; Lutje (1792) IX-E.

Vreeman

Garritjen (?) IX-C.2, *28.

Wagenaar

Driesjen (1816) IX-A; Hendrik (1764) VII-A.3; Reinder Gerrits (?) VII-A.3.

Westhof

Gerritje (1853) IX-G; Gradus (?) IX-G.

Wierman

Marretje (?) IX-B.6.

Wijnen

Gerrit (?) IX-I.2; Johanna Hendrika (1868) IX-I.2.

Witteveen

Aaltje (1750) V-B.7; Aaltje (1818) VIII-A.3; Aaltje (1836) VIII-B.5; Aaltje (1854) IX-B.5; Aart (1736) V-B.2; Aart (1820) VIII-A.4; Albert (1833) IX-E; Albertus (1884) IX-G.5; Albertus (1886) X-A.2; Aleida Louisabeth (1876) IX-I.3; Anna Elisabeth (1877) IX-I.4; Anna Gerrits (1715) V-A.1; Annetje (1741) V-B.4; Annetjen (1800) VI-B.5; Antje (1893) X-D.1; Bartje (1765) VI-A.8; Bartje (1769) VI-A.11; Bartus (1859) IX-F.2; Cornelis (1879) IX-G.3; Cornelis (1891) IX-G.7; Derk Gerrits (1732) VI-A; Derk Gerrits (1775) VIII-A; Derk Hendrik (1852) IX-A.1; Derk Hendrik (1853) IX-A.2; Derk Hendrik (1855) IX-A.3; Derk (1734) V-B.1; Derk (1757) VI-A.4; Derk (1798) VIII-C; Derk (1831) VIII-A.10; Derk (1847) X-A; Derk (1850) IX-C.1; Derk (1865) IX-H.2; Derkje (1784) VII-A.5; Dirk (1860) IX-D.2; Dirk (1875) IX-G.1; Dirk (1876) IX-G.2; Dirkje (1833) VIII-A.11; Eesje Gerrits (1728) V-A.5; Eesje (1771) VI-A.12; Eesjen (1772) VI-A.13, VII-B.4; Egbertje (1852) IX-B.4; Elisabeth (1850) VIII-D.3; Elsje (1826) VIII-C.3; Elsje (1835) VIII-F.1; Elsje (1837) VIII-F.2; Evert (1746) V-B.6; Geertjen (1753) VI-A.13, VI-A.2, VII-B.1, VIII-C; Gerberg (1838) VIII-F.3; Gerhardus Albertus (1884) X-A.1; Gerhardus (1817) IX-B; Gerhardus (1862) IX-B.7; Gerhardus (1877) X-B.1; Gerrard (1902) X-D.6; Gerrigje (1860) IX-B.6; Gerrit Derks (1689) V-A; Gerrit Derks (1752) VII-A; Gerrit Jan (1858) X-C; Gerrit (1795) VI-B.3; Gerrit (1806) VIII-E; Gerrit (1815) IX-A; Gerrit (1828) IX-D; Gerrit (1836) VIII-C.7; Gerrit (1866) IX-I.2; Gerrit (1897) X-D.4; Gerrit (1900) X-D.5; Gerritje (1896) X-D.3; Grietjen (1799) VII-B.2; Grietjen (1800) VII-B.3; Grietjen (1802) VII-B.5; Harmen Jan (1833) IX-H; Harmen (1831) IX-G; Harmen (1867) IX-H.3; Hein (1888) X-A.3; Hendrik (1822) IX-C; Hendrik (1887) IX-G.6; Hendrik (1903) X-C.5; Hendrika Aleida (1891) X-A.4; Hendrika (1850) IX-B.3; Hendrika (1864) IX-C.8; Hendrika (1897) X-C.3; Hendrikus (1856) IX-C.4; Hermen (1804) VIII-D; Jacoba Hendrika (1886) X-B.3; Jacoba (1789) VI-B.1; Jacobus (1862) X-D; Jacomina (1864) IX-H.1; Jan Derks (1699) V-B; Jan (1744) VI-B; Jan (1769) VII-B; Jan (1776) VII-A.2; Jan (1791) VI-B.2; Jan (1803) VI-B.6; Jan (1822) VIII-C.1; Jan (1823) IX-F; Jan (1840) VIII-E.1; Jan (1841) IX-I; Jan (1842) VIII-B.7; Jan (1844) VIII-D.1; Jan (1863) IX-F.3; Janna (1827) VIII-B.1; Jannetje (1868) IX-F.4; Jannigje (1856) IX-F.1; Jantien (1852) IX-C.2; Jantje (1894) X-C.2; Johan Evert (1854) IX-C.3; Johan Evert (1861) IX-C.7; Johanna Jacoba (1905) X-D.7; Johanna (1838) VIII-C.8; Johanna (1893) X-C.1; Johannes (1829) VIII-C.4; Lambert (1738) V-B.3; Lambertus (1895) X-D.2; Lubberta Frederika (1882) X-B.2; Lubbertjen (1797) VI-B.4; Margaretha (1868) IX-C.9; Maria (1780) IX-A, VII-A.3; Maria (1801) VII-B.4; Maria (1811) VII-B.9; Maria (1839) VIII-B.6; Marinus Willem (1860) IX-C.6; Marrigjen Gerrits (1721) V-A.3; Mina (1864) IX-I.1; Peter Gerrits (1782) VIII-B; Peter (1830) VIII-B.3; Peter (1858) IX-D.1; Peter (1876) IX-E.1; Peter (1881) IX-G.4; Reinder (1755) VI-A.3; Reinder (1758) VI-A.5; Reinder (1759) VI-A.6; Reinder (1766) VI-A.9; Reinder (1827) VIII-A.8; Reintje (1787) VII-A.6; Roelof (1808) VIII-F; Tijmen (1848) X-B; Trientje (1761) VI-A.7; Trijntje (1761) VI-A.7, VII-A.3; Willemina (1900) X-C.4; Wolter (1847) VIII-D.2.

Witteveen}, 't

Martin Paulsen (op (?) I.

Zuuk, van

Janna (?) IX-D; Reinder (1825) *34; Reinder (1857) X-B, *34.

Zwarts

Anna (?) IX-C.8.

Zwijnenberg

Antonie (?) IX-B.4; Hendrik (1854) IX-B.4.

zonder achternaam

Aart Dercksen (1654) II.8; Anneken Everts Jansen (?) IV; Berendje Kornelis (?) VI-A.2; Derck (1676) III-B.2; Derk (1725) V-A.4; Derrick (1620) II; Disemer Jacobsen (1615) I.3; Driesjen Hendriks (?) VII-A.3; Eesse Teunis (1692) V-A; Eva Geerlichs (?) III-B; Fenngjen Gerrits (?) V-A.3; Fijen (1671) III-B.1; Fijtjen Jans (1620) II; Geerlof (1678) III-B.3; Gerdichen Jacobsen (1618) I.5; Gerdichjen Jansen (?) I; Gerhardus Jansen Gerhards (1759) VI-A.2; Gerrichjen (1682) III-B.4; Gerrichjen Dercks (1652) II.7; Gerrichjen Gerrits (?) III-A; Gerrit Dircks (1649) II.5; Gerritje Jannichjen Gerrits (?) III-A; Grietjen (1688) III-B.6; Hanna Derks (?) VIII-C; Hendrichen Reinerts (?) I; Jacob (1642) II.1; Jacob (1684) III-B.5; Jacob Dircks (1642) II.1, II.2; Jan Dicemers (?) I; Jannigjen Jans (?) VII-B.5; Jennigjen Herms (?) VIII-C; Jentien Jacobs (1617) I.4; Lieffert (1719) V-A.2; Marretje Gerrits (?) V-A; Marten Dircks (1646) III-B; Martin Jacobs (1613) I.1; Martin Jacobs (1614) I.2; N.N. (1824) VIII-A.6; N.N. (1826) VIII-A.7; N.N. (1830) VIII-A.9; N.N. (1879) IX-E.2; N.N. (1893) X-B.4; N.N. (1896) X-B.5; Teunis Liefers (?) V-A; Trijntjen Martens (1704) V-A; Willem Dircks (1651) II.6; Willempje Berends (?) VI-B.5; Wilmpje Herms (?) VIII-A.4.

* verwijzing naar noot.