Overzichtskaart met 4 geboorteplaatsen van 54 personen in alle generaties (0 t/m 7)
  behorende bij Parenteel van Aarent Henderix Bijbo
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.