Overzichtskaart met 19 geboorteplaatsen van 182 personen in alle generaties (0 t/m 6)
  behorende bij Parenteel van Tijmen Lamberts (1722-?)
  Er is 1 plaats zonder co÷rdinaten.