Overzichtskaart met 25 geboorteplaatsen van 272 personen in alle generaties (0 t/m 5)
  behorende bij Parenteel van Evert Herms
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.