Overzichtskaart met 18 geboorteplaatsen van 260 personen in alle generaties (0 t/m 6)
  behorende bij Parenteel van Jan Aarts Groothedde (?-1785)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.