Overzichtskaart met 23 geboorteplaatsen van 216 personen in alle generaties (0 t/m 7)
  behorende bij Parenteel van Willem Hanekamp