Overzichtskaart met 14 geboorteplaatsen van 196 personen in alle generaties (0 t/m 6)
  behorende bij Parenteel van Claes Hendrik van Huffel (±1690-1760)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.