Overzichtskaart met 62 geboorteplaatsen van 699 personen in alle generaties (0 t/m 7)
  behorende bij Parenteel van Willem Jans Jonker (?-1770)
  Er is 1 plaats zonder co÷rdinaten.