Overzichtskaart met 39 geboorteplaatsen van 471 personen in generaties 0 t/m 7
  behorende bij Parenteel van Willem Jans Jonker (?-1770)