Overzichtskaart met 27 geboorteplaatsen van 336 personen in alle generaties (0 t/m 5)
  behorende bij Kwartierstaat van Heimen Frederiks Camphuis (1725-?)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.