Overzichtskaart met 10 geboorteplaatsen van 112 personen in alle generaties (0 t/m 5)
  behorende bij Parenteel van Albert Kieskamp (±1728-1807)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.