Overzichtskaart met 5 geboorteplaatsen van 51 personen in alle generaties (0 t/m 4)
  behorende bij Parenteel van Jan Rijks Pannekoek (1746-1815)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.