Overzichtskaart met 11 geboorteplaatsen van 118 personen in alle generaties (0 t/m 6)
  behorende bij Parenteel van Jan Lubberts
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.