Overzichtskaart met 18 geboorteplaatsen van 191 personen in alle generaties (0 t/m 7)
  behorende bij parenteel van Willem Lubberts Tellingen (1674-?)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.