Overzichtskaart met 6 geboorteplaatsen van 94 personen in alle generaties (0 t/m 6)
  behorende bij Parenteel van Hendrik Jans Tessemaker (1735-1796)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.