Overzichtskaart met 44 geboorteplaatsen van 396 personen in generaties 4 t/m 8
  behorende bij parenteel van Hendrick Hendrikx van Essen (?-±1723)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.