Overzichtskaart met 19 geboorteplaatsen van 207 personen in alle generaties (0 t/m 5)
  behorende bij Parenteel van Hendrik Jans van de Vlekkert (1692-1793)
  Er is 1 plaats zonder co÷rdinaten.
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.