Overzichtskaart met 26 geboorteplaatsen van 319 personen in alle generaties (0 t/m 8)
  behorende bij Parenteel van Jacob Jansen Vorstelman (Fortelman) (1609-?)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.