Overzichtskaart met 10 geboorteplaatsen van 168 personen in generaties 0 t/m 10
  behorende bij Parenteel van Jacob Martens (opt Witteveen)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.