Overzichtskaart met 17 geboorteplaatsen van 195 personen in generaties 0 t/m 5
  behorende bij Parenteel van Lambert Kornelis Witteveen (?-1787)
  De oppervlakte van een cirkel is evenredig met het aantal personen geboren in die plaats.