logo

Oude bebouwing gevonden

Geschreven door Fer Jantzen

20181031 1Epe, 1 november 2018.
Op de bouwplaats van het toekomstige Kuipershof aan de Korte Kuipersweg in Epe zijn sporen van een middeleeuwse boerderij blootgelegd. Onze regioarcheologe Nathalie Vossen toont hier stukjes Paffrath-aardewerk uit de elfde of twaalfde eeuw. Vandaag zijn ook resten van Pingsdorf-aardewerk gevonden, gemaakt tussen 900 en 1200.

Lees meer...

Merkwaardige kapel ontdekt

Geschreven door Jan van de Velde

kapelIn de kapel van ons fraaie kasteel Cannenburch staat nu een kunstwerk tussen de vensters aan de westwand. Dit zou de plaats van het voormalige altaar zijn geweest. Want: "In de westwand zijn nog haken aanwezig, waaraan het altaar bevestigd zal zijn geweest.” aldus prof. dr. ir. C. L. Temminck Groll op pagina 63 van Cannenburch & zijn bewoners uit 1990.

Lees meer...

Het boerenleven op de Noordoost Veluwe

Geschreven door Henri Slijkhuis

Wie wil meewerken aan het project “het boerenleven op de Noordoost Veluwe tijdens de jaren 1930-1970?

De besturen van de stichtingen Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse en Ampt Epe hebben in een bijeenkomst op 24 mei j.l. besloten om te verkennen of gezamenlijk een project “oral history” (mondelinge geschiedenis) is op te starten. Het project heeft als thema “het boerenleven op de Noordoost-Veluwe tijdens de jaren 1930-1970”.

Lees meer...

Volksliederen

Geschreven door Fer Jantzen

Met de lezing van Willy Smit over het Wilhelmus in gedachte (15 maart 2018 in Vaassen) wordt het zeker tijd ook weer eens aandacht te schenken aan de volksliederen uit onze eigen buurt. In oude nummers van Ampt Epe, die u zelf op deze website kunt nalezen, staan er een paar (# 12, 19, 39 en 90). Aangevuld met publicaties elders op het internet kan het volgende overzicht worden gemaakt. Kent u andere teksten? Laat het ons weten!

Lees meer...