Het is een goed initiatief om de bevrijding van ons land, 60 jaar geleden, te herdenken met deze bevrijdingskrant. De bevrijding is een gebeurtenis geweest waarvan de huidige generatie de impact nauwelijks kan bevatten.

Opgegroeid in 60 jaren van vrede en vrijheid weten velen - gelukkig - niet wat het betekent om rechteloos overgeleverd te zijn aan vreemde overheersers, die een volstrekt verwerpelijke ideologie vertegenwoordigen. Berichten over herlevend mazisme en ant-semitisme roepen de vraag op of we ons nog wel voldoende bewust zijn van bedreigingen van die vrijheid; ook in onze tijd en in ons land.

Zestig jaar geleden gaven velen have en goed en zelfs hun leven voor onze vrijheid.
Dit blijft niet automatisch. Het is onze taak om gezamenlijk hard te werken om het in stand te houden. Voor iedereen.
Dat betekent: rekening houden met elkaar.
En elkaar ruimte gunnen.

Vrijheid kún je misbruiken.
We kennen allen helaas wel voorbeelden daarvan.
Wie zijn eigen vrijheid boven die van anderen stelt, mag zich niet verbazen als hij met gelijke munt betaald wordt. Wie een ander kwetst, kan een negatieve spiraal in werking stellen.

Laten we proberen, ieder in zijn eigen levenssituatie, de nagedachtenis aan de vele slachtoffers van het oorlogsgeweld een inspiratie te doen zijn om met elkaar vrede na te streven,

Drs. L. Eland
Burgemeester gemeente Epe