Op zaterdag 15 oktober 2011 was het dan eindelijk zover. Na een lange tijd van voorbereiding vond in het zalencomplex De Middenstip te Epe de viering plaats van het 50-jarig bestaan van onze historische vereniging door middel van een symposium.

Om klokslag 14.00 uur kon Evert de Jonge een 250-tal leden en genodigden welkom heten, waarmee de zaal letterlijk tot de laatste plaats was bezet. In zijn welkomstwoord begroette de voorzitter in het bijzonder wethouder Joop van Nuijs, mevrouw Tonckens van het Gelders Erfgoed en enkele vertegenwoordigers van zusterverenigingen. Tevens stelde hij de dagvoorzitter van deze middag voor, Maarten Wispelwey, regio-archeoloog van de Noordwest-Veluwe.

Deze nam vervolgens de regie voor het symposium over en kondigde de vertoning aan van de dvd die speciaal ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum was vervaardigd, op basis van de in 2007 verschenen canon van de gemeente Epe. Hiermee is onze historische vereniging landelijk de allereerste die de canon door middel van verfilming in beeld heeft gebracht. Onder de titel ‘Over Bekers, Beken en Bewoners’ komt meer dan 5000 jaar geschiedenis aan de orde: vanaf de eerste bewoners in de waterrijke gebieden tussen de Veluwe en de IJssel, waarvan een groot aantal grafheuvels, urnenvelden en zogenaamde Celtic Fields nog steeds getuigen, via de vroege Middeleeuwen toen de kerstening in onze streken plaatsvond, de geschiedenis van de Grote Kerk te Epe en de Hervormde kerk te Oene, tot de daaropvolgende eeuwen toen de talrijke beken de energie leverden voor onder andere papier-, hout- en kopermolens. Deze beken worden door wethouder Van Nuijs treffend ‘het blauwe erfgoed’ van onze gemeente genoemd. Ze vormen in zekere zin het begin van de industrialisatie in onze gemeente. In deze prille vorm van industrie hebben met name de heren van kasteel Cannenburch, de Van Isendoorns, een zeer belangrijke rol gespeeld. Deze hadden tegen het einde van de 18e eeuw nagenoeg het monopolie van alle watermolens binnen de gemeente Epe in handen. Door deze ontwikkeling zijn ook later de verschillende fabrieken ontstaan zoals de Industrie en Vulcanus in Vaassen en Utermöhlen en Venz in Emst. Tevens hebben diverse wasserijen en de bordpapierfabriek van Jan van Delden hun ontstaan hieraan te danken. Ook de geschiedenis vanaf 1900 tot circa 1970 werd door middel van diverse aspecten in beeld gebracht. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de spoorlijn Apeldoorn-Zwolle (opgericht op initiatief van koning Willem III). Het zou te ver voeren alle aspecten van deze voortreffelijk vervaardigde dvd te benoemen, maar oordeel zelf, want als lid van Ampt Epe hebt u inmiddels deze dvd als jubileumgeschenk ontvangen.

Na de vertoning van de dvd en een korte pauze vond de ‘installatie’ plaats van het panel over de verfilmde Eper Canon. Dit bestond uit wethouder Van Nuijs, mevrouw Tonckens van het Gelders Erfgoed, Frans Schumacher als vertegenwoordiger uit het onderwijs (de dvd wordt ook onder de scholen in de gemeente verspreid), streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven en Evert de Jonge als vertegenwoordiger van Ampt Epe.

Dagvoorzitter Maarten Wispelwey leidde vervolgens de discussie met verve en wist met name aan wethouder Van Nuijs de verheugende en geruststellende uitspraak te ontlokken dat er op het gebied van behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente Epe de komende jaren niet zal worden bezui­nigd!! Vervolgens werd door Evert de Jonge aan Peter Stork, lid van onze vereniging vanaf het allereerste begin, het erelidmaatschap verleend.

Hierna werd door de vice voorzitter Hans Stakenburg de jubileumcommissie, bestaande uit Aline van Dam, Evert de Jonge, Steven Leijsen en Henk Kloezeman, alsmede de twee technici van Metz AV Media te Welsum, producent van de dvd, die voortdurend met de jubileumcommissie hebben samengewerkt in de voorbereiding en uitvoering van de dvd, in het zonnetje gezet. Aan de totstandkoming van de dvd is een voorbereiding voorafgegaan van meer dan twee jaar. In september 2009 werd de jubileumcommissie in het leven geroepen. Een woord van dank en hulde was hier dus zeker op zijn plaats! Dit was het einde van het officiële gedeelte van het symposium. Hierna werd door de aanwezigen nog lang nagepraat over deze zeer geslaagde jubileumviering.