logo

Kort nieuws uit Ampt Epe 213

Geschreven door Aart Schurink

Ondersteunen werkgroepen 
In de voorlaatste bestuursvergadering ging de aandacht uit naar de vele werkgroepen die andere historische verenigingen hebben. Zo heeft de Historische Vereniging ’t Olster Erfgoed bijvoorbeeld werkgroepen voor o.a. Archeologie, Archief en Genealogie. Er is een Videogroep en werkgroep als het ‘Oude Kerkhof’. Het bestuur vraagt zich af of het niet iets is voor de leden van Ampt Epe om door middel van een werkgroep een specifiek onderdeel van de geschiedenis van het Ampt Epe te bestuderen en daarvan verslag te doen, bijvoorbeeld in ons tijdschrift Ampt Epe of via een lezing.

Lees meer...

Mooie opbrengst Clubkas campagne Rabobank.

Geschreven door Fer Jantzen

Op een drukbezochte bijeenkomst op woensdag 19 april nam onze secretaris Aart Schurink een check van de Clubkas campagne 2017 van de Rabobank in ontvangst. Aan Ampt Epe is het mooie bedrag van € 510 toegekend. Allen die op ons hebben gestemd: Bedankt!

Ampt Epe digitaal!

Geschreven door Fer Jantzen

De eerste 175 nummers van het "Mededelingenblad Ampt Epe" staan vanaf nu op deze website. Hiermee zijn meer dan 45 jaargangen digitaal beschikbaar gekomen. U vindt ze onder het kopje Publicaties. Daar staan ook de nieuwe indexen op schrijvers en op trefwoord. Zowel de gedigitaliseerde uitgaven als de indexen zijn door het Streekarchief ter beschikking gesteld.