logo

Kort nieuws uit Ampt Epe 214

Geschreven door Aart Schurink

 

Het ijzerwinningsproces nagemaakt
Een toevallige vondst van een klappersteenader in de nieuw gegraven infiltratievijvers aan de Dellenweg in Epe zette de werkgroep geologie van de KNNV Epe/Heerde aan tot het reproduceren van het proces om uiteindelijk smeedijzer te maken. Klappersteen is een ijzerrijke concretie, die in de vroege middeleeuwen op grote schaal op de Veluwe werd gedolven om ijzer uit te winnen. Vooral het gebied rond Apeldoorn dankte er zijn lucratieve ijzerindustrie aan. We hopen in een volgend nummer hier een artikel aan te wijden.

Lees meer...

Mooie opbrengst Clubkas campagne Rabobank.

Geschreven door Fer Jantzen

Op een drukbezochte bijeenkomst op woensdag 19 april nam onze secretaris Aart Schurink een check van de Clubkas campagne 2017 van de Rabobank in ontvangst. Aan Ampt Epe is het mooie bedrag van € 510 toegekend. Allen die op ons hebben gestemd: Bedankt!

Ampt Epe digitaal!

Geschreven door Fer Jantzen

De eerste 175 nummers van het "Mededelingenblad Ampt Epe" staan vanaf nu op deze website. Hiermee zijn meer dan 45 jaargangen digitaal beschikbaar gekomen. U vindt ze onder het kopje Publicaties. Daar staan ook de nieuwe indexen op schrijvers en op trefwoord. Zowel de gedigitaliseerde uitgaven als de indexen zijn door het Streekarchief ter beschikking gesteld.