logo

Jan van de Velde bestuursvoorzitter

Geschreven door Fer Jantzen

Het bestuur van Ampt Epe is verheugd u te kunnen melden dat Jan Van de Velde per 1 januari de taak van bestuursvoorzitter op zich gaat nemen. Op de algemene ledenvergadering van 6 april 2017 is Ing. J. (Jan) van de Velde in het bestuur van Ampt Epe gekozen. Jan was o.a. initiatiefnemer van de restauratie van de Cannenburger molen en het herstel van de De Slingers in Vaassen. Hij is lid van het dagelijks bestuur van de “Bekenstichting” waar hij de laatste jaren bestuursvoorzitter is. In het februarinummer van ons blad Ampt Epe verschijnt een interview met hem.

De taken van de andere bestuursleden blijven gelijk; Fer Jantzen zal als vice-voorzitter optreden.

Historie (en archeologie) op de hei en in het bos

Geschreven door Ad Smulders

Wandel je door het bos, zie je hier en daar wel wat erg grote ‘molshopen’ liggen: grafheuvels van 2000 jaar voor het begin van onze jaartelling! Ze liggen door onze hele gemeente (west van de Dorpenweg).  Er ligt ook een bijzondere formatie: een lange lijn (6 à 7) km van tientallen grafheuvels tussen Niersen naar Epe. Uniek in Europa. Vroeger, toen de Veluwe voornamelijk nog heide was waren deze heuvels goed herkenbaar. Tegenwoordig liggen ze vaak nauwelijks meer zichtbaar midden in het bos.  

Lees meer...

Kort nieuws uit Ampt Epe 215

Geschreven door Aart Schurink

 

Hotels in Epe rond 1952
In het vorige nummer van Ampt Epe heb ik melding gemaakt van de ‘Wandel- en rijwielkaart van Epe en omstreken’ uit 1952. Uit het register van het boekje bleek dat er in die tijd tien hotels in Epe gevestigd waren. Ik heb toen gevraagd welke hotels dat waren. Leuk dat er zoveel reacties zijn binnengekomen; soms is het verschil tussen een pension en een hotel maar klein.

Lees meer...

Verborgen museumschat

Geschreven door Fer Jantzen

Verborgen Museumschatten Museum Hagendoorns PlaatseOmroep Gelderland zond op 7 september 2017 in de serie Verborgen Museumschatten een aflevering uit over verborgen museumschatten van Museum Hagedoorns Plaatse. Ons bestuurslid Aline van Dam verleende haar medewerking op een wel heel bijzondere manier. Klik hier om de uitzending te starten. 

 

 

 

 

Haantje terug op Grote Kerk

Geschreven door Fer Jantzen

Op 9 no2017 11 09 haantje 1 Mediumvem2017 11 09 haantje 5 Mediumber zijn het kruis, de gouden bol en het haantje teruggeplaatst op de toren van de Grote Kerk in Epe. 2017 11 09 haantje 2 MediumEen uitgelezen kans om de inscriptie in de gouden bol te fotograferen. (foto's Ampt Epe)