Nieuwsrubriek

Mooie opbrengst Clubkas campagne Rabobank.

Gepubliceerd: woensdag 26 april 2017
Geschreven door Fer Jantzen

Op een drukbezochte bijeenkomst op woensdag 19 april nam onze secretaris Aart Schurink een check van de Clubkas campagne 2017 van de Rabobank in ontvangst. Aan Ampt Epe is het mooie bedrag van € 510 toegekend. Allen die op ons hebben gestemd: Bedankt!

Kort nieuws uit Ampt Epe 212

Gepubliceerd: zaterdag 08 april 2017
Geschreven door Aart Schurink

Een herdenkingsteken voor de familie Van Essen
Met zijn familie en vrienden heeft Herman van Essen in zijn huis zo’n 58 personen laten onderduiken - zowel Joden als geallieerden (Amerikaanse piloten), verzetsmensen en anderen die een onderduikadres nodig hadden. De familie Van Essen is door de Amerikaanse organisatie ‘The Air Forces and Evasion Society’ onderscheiden voor haar moed. Ook is er in de staat Israël een boom voor de familie geplant.
Ampt Epe ondersteunt van harte het initiatief dat de heer B. Jonker heeft genomen tot het realiseren van een herdenkingsteken op de plek van de boerderij en heeft het college van burgemeester en wethouders van Epe daartoe een brief gestuurd. Deze onbaatzuchtige familie ving met gevaar voor eigen leven iedereen op die een onderduikadres nodig had om aan de nazi’s te ontkomen.

Lees meer...

Ampt Epe digitaal!

Gepubliceerd: vrijdag 17 maart 2017
Geschreven door Fer Jantzen

De eerste 175 nummers van het "Mededelingenblad Ampt Epe" staan vanaf nu op deze website. Hiermee zijn meer dan 45 jaargangen digitaal beschikbaar gekomen. U vindt ze onder het kopje Publicaties. Daar staan ook de nieuwe indexen op schrijvers en op trefwoord. Zowel de gedigitaliseerde uitgaven als de indexen zijn door het Streekarchief ter beschikking gesteld.

Alle namen gevonden!

Gepubliceerd: donderdag 02 februari 2017
Geschreven door Fer Jantzen

Dank zij uw medewerking zij alle namen op de foto bij het artikel "Verzetsgroep" van 20 januari gevonden. Gert van den Esschert dankt namens de heer Paap alle inzenders. Het resultaat vindt u hier.

Speciaal voor deze gelegenheid en om het initiatief van Ben Jonker te steunen (zie artikel "Verzetsgroep") heeft Gert van den Esschert een compilatie gemaakt van een eerder in delen gepubliceerd artikel en daaraan enkele van zijn eigen foto's toegevoegd: "Een toevluchtsoord in bangen tijd"

Website heeft beveiligde verbinding

Gepubliceerd: woensdag 01 februari 2017
Geschreven door Webmaster

U heeft sinds kort een beveiligde verbinding met deze website. Dat kunt u zien aan het slotje in de adresbalk en de toevoeging https:// aan de naam. Omdat u met gebruik van formulieren persoonlijke informatie aan ons kunt opsturen is Ampt Epe hiertoe wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld om u als lid aan te melden of om een boek te bestellen.

Informatie over het zogenaamde SSL certificaat en wat dat voor u betekent kunt u zien door op het slotje te klikken.

Verzetsgroep

Gepubliceerd: vrijdag 20 januari 2017
Geschreven door Gert van den Esschert

Alle namen gevonden!

Dank zij uw medewerking zij alle namen op de foto bij het artikel "Verzetsgroep" van 20 januari gevonden. Gert van den Esschert dankt namens de heer Paap alle inzenders. Het resultaat vindt u hier.

 

Ter ondersteuning van Ben Jonker om te komen tot een herinneringsmonument voor de familie Van Essen heeft Gert van den Esschert op epernet.nl in zijn column 'Woar blif de tied' een verhaal geschreven met als titel: ‘Een toevluchtsoord in bangen tijd’. Daarbij wordt onderstaande foto geplaatst.

Lees meer...