Nieuwsrubriek

Kort nieuws uit Ampt Epe 213

Gepubliceerd: vrijdag 16 juni 2017
Geschreven door Aart Schurink

Ondersteunen werkgroepen 
In de voorlaatste bestuursvergadering ging de aandacht uit naar de vele werkgroepen die andere historische verenigingen hebben. Zo heeft de Historische Vereniging ’t Olster Erfgoed bijvoorbeeld werkgroepen voor o.a. Archeologie, Archief en Genealogie. Er is een Videogroep en werkgroep als het ‘Oude Kerkhof’. Het bestuur vraagt zich af of het niet iets is voor de leden van Ampt Epe om door middel van een werkgroep een specifiek onderdeel van de geschiedenis van het Ampt Epe te bestuderen en daarvan verslag te doen, bijvoorbeeld in ons tijdschrift Ampt Epe of via een lezing. Ook voor onze gemeente zijn er vergelijkbare projecten te bedenken. Ampt Epe wil deze werkgroep(en) graag ondersteunen. Hebt u een idee om een bepaald element uit de geschiedenis van Vaassen, Oene, Emst of Epe nader te bestuderen, maar kunt u dat niet alleen, schrijf dan een brief of mail naar de secretaris van Ampt Epe. Misschien zijn er wel meer leden die met hetzelfde idee rondlopen. Misschien is het een idee om het onderzoek dan samen te doen. Alle ideeën zijn van harte welkom.

Lees meer...

Nieuw nummer van Ampt Epe in juni

Gepubliceerd: zondag 28 mei 2017
Geschreven door Redactie Ampt Epe

Medio juni verschijnt nummer 213 van het mededelingenblad van Ampt Epe, met weer een keur aan artikelen van een aantal schrijvers. De leden ontvangen het blad per post thuis.

Niet leden kunnen het blad voor 5 euro in een van de volgende winkels kopen:

Bruna van de Kamp in Vaassen;
Spar-supermarkt Van der Loo in Emst;
de "Buurtwinkel", Houtweg 3A in Oene;
Bruna in Epe.

Wij wensen u veel leesplezier!

 

 

 

Mooie opbrengst Clubkas campagne Rabobank.

Gepubliceerd: woensdag 26 april 2017
Geschreven door Fer Jantzen

Op een drukbezochte bijeenkomst op woensdag 19 april nam onze secretaris Aart Schurink een check van de Clubkas campagne 2017 van de Rabobank in ontvangst. Aan Ampt Epe is het mooie bedrag van € 510 toegekend. Allen die op ons hebben gestemd: Bedankt!

Kort nieuws uit Ampt Epe 212

Gepubliceerd: zaterdag 08 april 2017
Geschreven door Aart Schurink

Een herdenkingsteken voor de familie Van Essen
Met zijn familie en vrienden heeft Herman van Essen in zijn huis zo’n 58 personen laten onderduiken - zowel Joden als geallieerden (Amerikaanse piloten), verzetsmensen en anderen die een onderduikadres nodig hadden. De familie Van Essen is door de Amerikaanse organisatie ‘The Air Forces and Evasion Society’ onderscheiden voor haar moed. Ook is er in de staat Israël een boom voor de familie geplant.

Lees meer...

Ampt Epe digitaal!

Gepubliceerd: vrijdag 17 maart 2017
Geschreven door Fer Jantzen

De eerste 175 nummers van het "Mededelingenblad Ampt Epe" staan vanaf nu op deze website. Hiermee zijn meer dan 45 jaargangen digitaal beschikbaar gekomen. U vindt ze onder het kopje Publicaties. Daar staan ook de nieuwe indexen op schrijvers en op trefwoord. Zowel de gedigitaliseerde uitgaven als de indexen zijn door het Streekarchief ter beschikking gesteld.

Alle namen gevonden!

Gepubliceerd: donderdag 02 februari 2017
Geschreven door Fer Jantzen

Dank zij uw medewerking zij alle namen op de foto bij het artikel "Verzetsgroep" van 20 januari gevonden. Gert van den Esschert dankt namens de heer Paap alle inzenders. Het resultaat vindt u hier.

Speciaal voor deze gelegenheid en om het initiatief van Ben Jonker te steunen (zie artikel "Verzetsgroep") heeft Gert van den Esschert een compilatie gemaakt van een eerder in delen gepubliceerd artikel en daaraan enkele van zijn eigen foto's toegevoegd: "Een toevluchtsoord in bangen tijd"