logo

Kort nieuws uit Ampt Epe 238

Geschreven door Aart Schurink

Het jubileumfeest was een groot succes
Het feest ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum op 9 april 2022 in de Hezebrink in Emst was in één woord geweldig. Er zijn veel uren aan de voorbereiding gespendeerd, maar dat heeft zeker een goed resultaat opgeleverd. De jubileumcommissie (Aline van Dam, Gert van den Esschert en Wim van de Schepop) heeft weer eens laten zien hoe goed ze zijn in het organiseren van zo’n groots evenement. Dit verdient een groot compliment.

Lees meer...

Kort nieuws uit Ampt Epe 237

Geschreven door Aart Schurink

Verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument
In oktober 2021 heeft het bestuur van Ampt Epe de gemeente Epe verzocht het grafmonument van de baronnen van het geslacht Van lsendoorn à Blois in Vaassen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het grafmonument betreft een grafkelder, gelegen op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Apeldoornseweg (Zwa­nen­weg) te Vaassen. De eigenaar van de grafkelder is de rooms-katholieke Franciscus- en Claraparochie. De parochie draagt zorg voor het onderhoud van de grafkelder.

Lees meer...

Een oase in het Heerderdal

Geschreven door Aline van Dam

Na vier maanden vertraging, veroorzaakt door de wereldwijde papierschaarste in 2021 in de boekensector, is het boek 'Een oase in het Heerderdal' inmiddels te koop! De presentatie werd op 17 maart j.l. gehouden in het Bovenhuis op landgoed De Hooge Heide in Epe, waar het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Peter van den Tweel, directeur - bestuurder Geldersch Landschap & Kasteelen.

Lees meer...

Dr. Julius Leydesdorff

Geschreven door Jan van de Velde

Leydesdorff 1Onlangs stuitte ik op een instrument zoals huisartsen dat in het verleden gebruikten om oogmetingen uit te voeren. Aan de binnenkant van het deksel van deze zogenaamde pasdoos ontwaarde ik de moeizaam te ontcijferen naam van de eigenaar namelijk: Dr. Julius Leydesdorff. Wie was hij en wat is zijn kortstondige relatie met Vaassen?

Lees meer...

In Vaassen staat een huis....

Geschreven door Jan van de Velde

                Gerry Stegeman won de tweede prijs in onze fotowedstrijd. Zij fotografeerde Casa Nova in Vaassen en schreef daarbij over haar herinneringen aan dat huis. Over dat huis vond ik, mede naar aanleiding van een brochure over het zilveren huwelijksjubileum van het echtpaar Poppe-Lokin in 1922, nog wat aanvullende informatie.

Lees meer...