logo

Werkgroep Archeologisch-cultuurhistorisch erfgoed

Geschreven door Ad Smulders

In AE 216 kondigden we het al aan; binnen Ampt Epe is sinds half januari een werkgroep ACE (Archeologisch- cultuurhistorisch erfgoed) actief. De focus ligt op het gebied van archeologische (kleinschalige) landschapselementen. Denk aan grafheuvels, Celtic Fields, ijzererts winplaatsen, erf- of gebieds-afscheidingen, maar zeker ook het gebruik van de gronden en de leefwijze van de bewoners toen. Als start proberen we de bij de Archeologiewacht Epe in onderhoud zijnde grafheuvels in kaart te brengen. Wat is er bekend (datering, onderzocht of niet (door wie, wanneer) en de vondsten (wat en waar zijn die nu), etc.

Lees meer...