ZEER GESLAAGDE FILMAVOND AMPT EPE

Afgelopen dinsdag 20 november vond in de Hezenbrink te Emst weer de traditionele filmavond van onze vereniging plaats. De animo voor deze avond was buitengewoon groot en in zijn openingswoord kon Henk Kloezeman ca. 120 belangstellenden, voor het merendeel leden van Ampt Epe, welkom heten.

Op het programmaCannenburgh stond een 4-tal films, waarvan er 2 waren samengesteld uit resterend filmmateriaal dat na de totstandkoming van onze jubileum-DVD “Over beken, bekers en bewoners”, de verfilming van de Eper Canon, op de plank was blijven liggen.

Hiervan zijn 2 DVD’s samengesteld met als thema de archeologische opgravingen in Oene en in en om het Kasteel de Cannenburgh in Vaassen. Beide thema’s komen ook in de jubileum-DVD voor maar in deze komen over beide onderwerpen andere details aan de orde en wordt nader ingegaan op historisch interessante bijzonderheden.

De 3e film getiteld “Epe rond de jaren ‘40” is tot stand gekomen uit oud filmmateriaal dat eind jaren ’30 begin jaren ’40 werd opgenomen in en rond Epe en dat op een bepaald moment door Steven Leijsen op zolder van zijn schoonfamilie werd (her)ontdekt. Hiervan heeft hij aanvankelijk een videofilm samengesteld die later op DVD werd gezet. In deze film komt een aantal zeer herkenbare fragmenten van het aanzien van het centrum van Epe in die tijd voor, met o.a. de toenmalige Ford garage, het pand van de Fa. Kuyters en het Eper Speelgoedhuis van Beumer.

De 4e film, die na de pauze werd vertoond, had als thema "de rivier de IJssel, ernaast en verder". Deze film is vervaardigd door de makers van de verfilming van de Eper canon, de Fa. Metz. In deze film wordt op zeer interessante wijze nader ingegaan op de historische, culturele en economische aspecten aan weerszijden van de IJssel, vanaf Zutphen noordwaarts. Met name de historische en economische betekenis al vanaf de Middeleeuwen van steden als Zutphen en Deventer komen uitgebreid aan de orde, zoals de zelfs Europese invloed die bv. Geert Grote uit Deventer heeft gehad als voorloper van de uiteindelijke Reformatie in o.a. de toenmalige Nederlanden.

Het moge duidelijk zijn dat we op een zeer geslaagde filmavond kunnen terugzien, waarbij niet onvermeld mag blijven dat tijdens de avond zich 3 nieuwe leden hebben aangemeld. Welkom!