Succesvol!

In grote aantallen stroomden ze toe: de geïnteresseerden in onze filmmiddag op 10 november jongstleden. Dat bleek een goede keus van hen te zijn om onder andere kennis te nemen van de leuke film die gemaakt is van onze jubileumviering op 9 april van dit jaar. Bovendien konden ze genieten van twee films over de ingrijpende vernieuwingen in het centrum van het dorp Epe en een film uit 1954 waarin velen oude dorpsgenoten herkenden.

Trouwens: ook de excursie naar de Oosterhof in het zuidelijk gedeelte van Ampt Epe (Vaassen) in oktober werd door de tientallen deelnemers zeer gewaardeerd.