In 2005 promoveerde Ab Sulman op het onderwerp "Bevindelijkheid op de Veluwe in de 19e eeuw".
Ampt Epe nodigde hem uit om daarover een winterlezing te organiseren op 21 februari 2006.

Bevindelijkheid is sterk verbonden met het geloven van mensen. Hoe ervaren ze God en hoe gaan ze met hun ervaringen om ten aanzien van hun geloof.
Als periode van onderzoek heeft dhr. Sulman de periode 1816 tot 1914 genomen. Twee mijlpalen in de Nederlandse geschiedenis. 1816, omdat door een nieuw reglement voor de kerken de kerkelijke organisatie nogal veranderde en 1914 omdat toen de eerste wereldoorlog begon.

Met de bevindelijkheid viel het in die periode op de Noordwest-Veluwe wel mee. Anders dan gedacht was het kerkvolk in de 19e eeuw vrij pragmatisch. De predikanten probeerden hun gemeentes te veranderen, maar slaagden hier, door de pragmatische houding van de kerkgangers, slechts in beperkte mate in. Pas na de onderzoeksperiode veranderde dat en werden de gemeentes bevindelijker.
De lezing werd op een heldere manier uiteengezet en aan het einde van de lezing werd ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De Winterlezing werd door circa 40 mensen bezocht.

In een komend nummer van Ampt Epe wordt een artikel van de heer Sulman over dit onderwerp gepubliceerd.