Op zaterdagmiddag 15-10-2005 organiseerde de historische vereniging Ampt Epe een excursie (te voet) naar De Dellen.

Onder de deskundige leiding van dhr. L.G. Rondeboom werd vanaf het Erf van Daendels via de ontginningen van Daendels over de Hessenweg naar de plaats van het voormalige Posthuis/Herberg gewandeld om vandaar naar het Erf van Buys Ballot en de parkbossen van Buys Ballot te gaan. In totaal was de tocht circa 5-6 kilometer lang.

Naast de vele cultuurhistorische onderwerpen kwam ook het bos- en heidebeheer aan bod.