In de eerste lezing op de Cannenburch op 6 september ging Prof. Dr. J.C. Bierens de Haan in op parken en huizen op de Veluwe. Aan de hand van een aantal voorbeelden illustreerde hij de werkzaamheden die Geldersche Kasteelen/Geldersch Landschap. Voor alle projecten geldt steeds dat er eerst een idee moet ontstaan en vervolgens moet onderzoek worden gedaan om de historische omstandigheden zo goed mogelijk duidelijk te krijgen. Daarna kunnen plannen worden gemaakt, zal gezocht moeten worden naar een adequate financiering. Wanneer de financiering is geregeld kan het project worden uitgevoerd.

 

De Cannenburch (Vaassen)

Met de koop door Geldersche kasteelen van de Cannenburch voor 1 gulden nam het tevens de plicht op zich om dit te beheren en te onderhouden. In 1981 was de restauratie van de Cannenburch gerealiseerd en kon prins Claus de opening verrichten.
Het interieur van het huis is nu voor een groot deel gevuld met authentieke meubels en voorwerpen. Door goede contacten met de levende nabestaanden van de van Isendoorns kunnen regelmatig nieuwe stukken (zoals onlangs de mooie sjabrakken) worden aangeschaft. Later is ook de cascade uit 1765 gerestaureerd.
Nu is het Cannenburcherbos aan de beurt. Aan de hand van oude tekeningen wordt een plan gemaakt voor het park. De eerste activiteiten zijn al gestart door het uitdunnen van het park en het opnieuw inplanten van de middellaan. Over de plannen zal uiteraard worden gecommuniceerd met de bevolking om duidelijk te maken wat er zoal gaat gebeuren. Ook de waterlopen zullen onder handen worden genomen en weer schoon worden gemaakt.
Voor het gebouw tegenover het koetshuis zal een culturele bestemming worden gezocht.

 

De Warnsborn (Arnhem)

De Warnsborn bij Arnhem is sinds 1931 eigendom van de stichting. Hierbij lag een mooie tuin uit 1912, die echter erg is verwaarloosd.
In de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn daarom plannen gemaakt om de tuin en de Orangerie op te knappen. Aan de hand van oude foto’s van de tuin en de catalogi van de architect en kweker Copijn is de tuin in 2000-2001 gerestaureerd. De tuin werd in 2002 in gebruik genomen en ontving de Europa Nostra prijs.

 

De Schaffelaar (Barneveld)

Op dit 90 ha. grote landgoed staat een neogotisch huis uit 1850. Hierachter heeft een eerder huis gestaan dat in de zestiger jaren in de 18 e eeuw werd gebouwd maar rond 1800 is afgebrand. Het huidige huis werd in 1968 door de gemeente Barneveld aan Geldersch Landschap overgedragen. Het huis is sindsdien aangepast en heeft op de bovenverdiepeng een huurder. Op de begane grond werd een openbare functie gevestigd.
Voor de restauratie van de Orangerie waren 4 afbeeldingen van Nutman en een korte omschrijving van de binnenzijde beschikbaar. Bovendien waren de fundamenten van de oude Orangerie en een aantal details ervan nog in de grond aanwezig. Het pand heeft een horecabestemming gekregen.
Het park wordt op 4 delen gerestaureerd. Hierbij wordt niet de oorspronkelijke staat hersteld, maar er wordt een nieuw ontwerp gemaakt met gebruik van de oude details. Bij de voorbereidingen voor de restauratie werden de oude paden in de grond aangetroffen.

 

Rosendaal

Dit huis was vroeger de residentie van de graven en hertogen van Gelre en heeft daarmee een belangrijke historische waarde. Geldersch Landschap kin het huis na het overlijden van Jhr. Pallans in 1977, tegen vergoeding van de successietaxatie, overnemen. Het werd tussen 1986 en 1989 gerestaureerd, ingericht en opengesteld.
De tuin, met daarin een rozentuin uit 1910, werd ook gerestaureerd.
De restauratie van de theekoepel is het sluitstuk van de restauratie van het complex. Het is als tuingebouw een bijzonder monument, maar het casco was er slecht aan toe. Ook andere delen als schilderwerk en houtsnijwerk moesten worden opgeknapt. Door middel van een inzamelingsactie kon ook deze restauratie worden bekostigd. Hierbij werd gekozen voor herstel en conservering van het interieur.
Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van foto’s van de Monumentendienst uit de dertiger jaren van de 20e eeuw. Van een aantal van de 40 oorspronkelijke beeldjes konden afgietsels worden gemaakt, die weer in het interieur zijn geplaatst.

 

Staverden

Het 750 ha. grote landgoed Staverden kwam na de tweede wereldoorlog in bezit van Geldersch Landschap. Alhoewel de hoofdstructuur nog aanwezig is, is een groot deel van de tuinaanleg door gebrek aan onderhoud verloren gegaan. Anders dan bij Warnsborn wordt deze tuin op een andere manier gerestaureerd. Met respect voor de hoofdstructuur heeft een tuinarchitect een nieuw ontwerp gemaakt, dat in het najaar zal worden gerealiseerd.
Ook de Orangerie, de tuinmanswoning en de kassen zullen te zijner tijd worden gerestaureerd. Gedacht wordt om deze als erfgoedlogies te exploiteren.