04-01-1811nr. 538Overleden onder Dijkhuizen: Gerharda Jans Smit in den ouderdom van 1¼ jaar, 08-01 begraven.
05-01-1811nr. 539Overleden in Dorp: Hermanna Heshusius, weduwe van wijlen den hier *** Boekelman, in leven Rector Latijnsche school en professor honorair te Nijmegen, aan eene beroerte in den ouderdom van 68 jaren, 11-01 begraven.Laat zuster en zusters kinderen na.
06-01-1811nr. 540Overleden in de Dophuizen?: Hendrikjen Tijmens Brummel aan eene tering in den ouderdom van 2½ jaar, 10-01 begraven.Laat broeders en zusters na.
08-01-1811nr. 541Overleden onder Dijkhuizen: Willemina Jans Smit aan de stuipen in den ouderdom van 4 weken, 10-01 begraven.Laat ouders na.
11-01-1811nr. 542Overleden aan de Laarstrate: Helmertjen Arents van Asselt aan een verval van krachten in den ouderdom van 50 jaren, 15-01 begraven.Laat haren man en kinderen na.
12-01-1811nr. 543Overleden over de Grift: aan een verval van krachten in den ouderdom van 80 jaren, 18-01 begraven.Laat hare kinderen na.
17-01-1811nr. 544Overleden in Zuuk: Peter Hissink aan een verval van krachten in den ouderdom van 86 jaren, 23-01 begraven.Laat zijne vrouw, neven en nichten na.
04-02-1811nr. 545Overleden onder Wissel: Anna Jans, huisvrouw van Derk Egberts, aan een verval van krachten in den ouderdom van 81 jaren, 09-02 begraven.Laat hare man en kleindochter na.
04-02-1811nr. 546Overleden onder Lohuizen: Hendrik Egberts Kooiman aan eene tering in den ouderdom van 22 jaren, 09-02 begraven.Laat ouders na.
06-02-1811nr. 547Overleden in de Pollen: Hendrik Wichmens, zoon van Wichmen Kornelis, aan eene tering in den ouderdom van 2 jaren, 09-02 begraven.Laat ouders na.
16-02-1811nr. 548Overleden aan den Achterenk: Geisjen Hendriks, weduwe van Heimen Reinders, aan het water in den ouderdom van 70 jaren, 21-02 begraven.Laat kinderen na.
22-02-1811nr. 549Overleden onder Zuuk: Lambert Everts aan een verval van krachten in den ouderdom van 80 jaren, 26-02 begraven door de diakonie.
23-02-1811nr. 550Overleden in Schaveren: Berendina Berents Bosman? in den ouderdom van 61 jaren, 25-02 begraven door de Roomsche Diakonie.
13-03-1811nr. 551Overleden in Dijkhuizen: Gerrit Arents Mulder aan een verval van krachten in den ouderdom van 66 jaren, 19-03 begraven.Laat zijne kinderen na.
19-03-1811nr. 552Overleden aan de Leugenbrug: Arent Hendriks, zoon van Hendrik Arents, in den ouderdom van 6 weken, in het Nijbroek begraven.Laat vader en moeder na.
27-03-1811nr. 553Overleden over de Grift: een jonggeboren zoontje van Jacobus Sturris?, 29-03 begraven.Laat ouders na.
27-03-1811nr. 554Overleden aan de Laarstrate: Steven Roelofs aan eene tering in den ouderdom van 23 jaren, 01-04 begraven.Laat ouders na.
28-03-1811nr. 555Overleden op de Leugenbrugge: Jan Hendriks aan de stuipen in den ouderdom van 3 jaren, in het Nijbroek begraven.Laat vader en moeder na.
02-04-1811nr. 556Overleden in Dorp: Maria Roelofs in den ouderdom van 51 jaren, 04-04 begraven.Laat haren man en kinderen na.
04-04-1811nr. 557Op den Dragt dood ter wereld gekomen: een zoontje van Willem Hermens Bruin, 06-04 begraven.Laat ouders na.
23-04-1811nr. 558Overleden te Vemde: Hendrik Aarts Jonker, in den ouderdom van ½ jaar, 25-04 begraven.Laat ouders na.
25-04-1811nr. 559Overleden in Dorp: Jan Landsdorp aan eene borsttering in den ouderdom van 84 jaren, 29-04 begraven.Van de Mennisten kerk in kost besteed bij S. Kroon.
28-04-1811nr. 560Onder Dorp dood ter werels gekomen: een zoon van Arent Gerrits, 30-04 begraven.Laat ouders na.
08-05-1811nr. 561Overleden aan het Muggeveld: Berentjen Klaassen aan een verval van krachten in den ouderdom van 86 jaren, 11-05 begraven.Laat hare kinderen na.
17-05-1811nr. 562Overleden in Westendorp: een ongedoopt zoontje van Steven Dries Vijge in den ouderdom van 5 dagen, 18-05 begraven.Laat ouders na.
28-05-1811nr. 563Overleden onder Dijkhuizen: Teunis Arents, zoon van Jan Arent Goossens, in den ouderdom van 6 weken, 30-05 begraven.Laat ouders na.
30-05-1811nr. 564Overleden in den Oosterink: Gergjen Elberts, huisvrouw van Evert Gerrits, aan een verval van krachten in den ouderdom van 70 jaren, 04-06 begraven.Laat haren man en kinders na.
02-06-1811nr. 565Overleden onder Dorp: Hendrika Scholten, dochter van wijlen Hendrikus Scholten, in den ouderdom van 1¼ jaar, 05-06 begraven.Laat hare moeder en broeder na.
09-06-1811nr. 566Overleden in den Oosterink: Geertjen Jans van Laar in den ouderdom van 21 jaren, 11-06 begraven.Laat vader en moeder na.
12-06-1811nr. 567Aan de Lobrink dood ter wereld gekomen: een dochtertje van Arent Willems, 13-06 begraven.Laat ouders na.
17-06-1811nr. 568Overleden in Dorp: Margretha van Putten, huisvrouw van den heer H.H. Hatz, aan eene verval van krachten, 20-06 begraven.Laat haren man en eenen broeder na.
24-06-1811nr. 569Overleden onder Vemde: Maria Hendriks Hagen aan eene tering in den ouderdom van 1 jaar, 27-06 begraven.Laat ouders na.