Bosch, een veel voorkomende naam.

 In vrijwel alle hier gepubliceerde genealogiën komt wel een keer de naam Bosch voor. Veel families voeren die naam, terwijl zij vaak geen (bloed)verwant zijn. Zo konden enkele clusters worden gevormd. Een criterium voor publicatie was dat er meer dan 60 naamdragers in voorkomen en dat het begin in de 18e eeuw ligt.

Voor de presentatie kies ik er voor de verschillende genealogiën Bosch onder één naam "Genealogie Bosch" aan te bieden. De volgorde is daarbij niet van betekenins. Klik op het kruisje. Een korte inleiding brengt u naar de desbetreffende publicatie.

X  Bosch I, waarin opgenomen Vosselman Bosch. Vindt zijn oorsprong in Gortel bij Jan de Boswachter.

X  Bosch II, handwerkslieden en Bakkers. Vindt zijn oorsprong in Oene.

X  Bosch III, rietdekkers en landbouwers. Vindt zijn oorsprong in Apeldoorn.

X  Bosch IV (Vaassen). Vindt zijn oorsprong in Vaassen.