Twee stambomen

(Kwartierstaat Van Isendoorn - Van Essen)

door: Fer Jantzen

Op kasteel Cannenburch te Vaassen hangt op de bovenzaal een imposant olieverfschilderij. Het toont links de stamboom van Elbert Van Isendoorn met kasteel Cannenburch te Vaassen en rechts de stamboom van Hedwig Maria van Essen met het huis Swanenburch te Vorchten. In Cannenburch schilderij kwartierstaatAmpt Epe 228 van juni 2020 staat een afbeelding van het schilderij, waarop ook de Cannenburcher watermolen te zien is. Voor mij was dit aanleiding om eens dieper op beide stambomen te gaan. In feite betreft het een heraldische kwartierstaat van het echtpaar Elbert van Isendoorn à Blois (1601-1680) en zijn eerste vrouw Hedwig Maria van Essen. Zij overlleed in het kraambed in 1646. In 1658 hertrouwde Van Isendoorn met Odilia Catharina van Wassenaer. De kwartierstaat moet ontstaan zijn naar aanleiding van het huwelijk van Elbert met Hedwig Maria van Essen, dat te Vorchten werd gesloten op 1 oktober 1645. Vier maanden eerder kreeg het komend echtpaar dispensatie voor het huwelijk. De 44-jarige Elbert trouwde namelijk met zijn 20-jarige achternicht. Elberts grootouders zijn de overgrootouders van Hedwig. In De Nederlandsche Leeuw van maart 2016, periodiek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, staat een artikel van A.J. Mensema waarin deze met name ingaat op de getoonde wapens en hun achtergrond. Hij moet over een bijzonder gedetailleerde afbeelding hebben beschikt om ook de namen in de bovenste rij te kunnen ontcijferen.

In Ampt Epe 233 van juni 2021 staat een beschrijving van beide stambomen, steeds beginnend met de proband als nummer 1 *). De getoonde namen zijn daar geschreven zoals zij op het schilderij staan. Bij dit artikel vindt u beide stambomen, met achtergrondinformatie over namen, leeftijden, beroepen en onderlinge relaties. En ga beslist eens kijken op kasteel Cannenburch en neem dan het artikel uit Ampt Epe mee

De linker stamboom: Elbert van Isendoorn;
De rechter stamboom: Hedwich Maria van Essen

Meer informatie over de familie Van Isendoorn vindt u in het artikel over de Stamreeks Van Isendoorn

*) Personen in een kwartierstaat worden meestal genummerd volgens het Kekulé-systeem (naar Stephan Kekulé von Stradonitz). De persoon van wie men uitgaat is de probandus (m.) of probanda (v.) (Latijn), in het Nederlands proband of kwartierdrager genaamd, krijgt nummer 1. De vader krijgt nummer 2, moeder nummer 3, de vader van de vader nummer 4, etc. Het nummer van een vader van een persoon is af te leiden door het nummer van de persoon met 2 te vermenigvuldigen. Het nummer van de moeder is 1 hoger dan het nummer van de vader. Met uitzondering van de proband heeft iedere man een even nummer (twee keer zo veel als het nummer van zijn kind), terwijl iedere vrouw een oneven nummer heeft, namelijk dat van haar man + 1.