Verpachtingen in de 16e eeuw.

Bron:
Ar. kapittel van St. Marie, Inventarisnummer 454: (charters)

De verpachting van 29-8-1557, ingaande petri (midden februari) 1558 is weergegeven evenals de naam van het perceel, de grootte en de ligging, verder de pachtsom. Daaron­der de namen van de pachters ingaande petri 1564 en 1576 (1570 niet bewaard).

N.B.: Voor afkortingen: zie onder 'Ambtsresoluties'.