F. Het Dijcklandt met het hofje en huisje, gr. 3 mrg.
(O+Z: de gemene Herstraet, W+N: Thijman Stuerman),
11. car. gld. en 3 kapoenen.

-1558Jan van Oldenzeel, smit
-1564idem
-1576Lambert Jansz Smit