Betreft: Een huis in Dijkhuizen
Datum: 1657
Verkoper: Henrick Janssen & Marrichien Berents, Jan Janssen, Gerrichien Janssen enz.
Koper: Arian van Isendoorn & Peterken Henrix
Bijzonderheden: Het gerechte achtendeel van huis en twee hoeven met zaai- en weilanden, aangeƫrfd van vader Jan Janssen en moeder.
Status goed: Deels thijnsgoed, deels herengoed
Huurder: Reiner Hendricks
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 593, Coll. Moerman, schrift 4.