Betreft: Hooiland in Oenderachterbroek
Datum:29-9-1699
Ligging:O: Kopers, Z: Vaneveldscampje, W: Stroombreedwangen, N: de Veltcamp
Verkoper:Jonker Hendrick Marcolff
Koper:Hendrik van Isendoorn, ontvanger, & Juffr. Hermelina van Hoeclum
Bijzonderheden:De gerechte helft van 2 morgen, voor 380 gld.
Origineel:Ar. Cannenburg, invnr. 632 (?), Coll. Moerman, schrift 4.