Betreft: Bouwland in de Oosterhof, Vaassen
Datum: Ws. 8-11-1830
Ligging: Sectie C, nr. 436-437
Verkoper: Cannenburg
Koper: De Rooms-katholieke gemeente te Vaassen
Bijzonderheden: Groot 30 roeden. Tevens aangetekend op een bijgaand papiertje dat de kerk op 8-11-1830 1580 gld. ontving van Cannenburg voor de bouw van een kerk.
Origineel: Coll. Moerman, schrift 4.