Betreft: Land bij de Hattemse molen, Nierssen
Datum:23-5-1750
Ligging:O: kopers, W: de wed. Derck Buijtenhuijs, Z: Willem Logen, N: de beek van Derck Pol.
Verkoper:Jan de Goeijen & Geertje Voss
Koper:Cannenburg
Bijzonderheden:Groot 2 mud zaailand, voor 187 gld.
Origineel:Coll. Moerman, schrift 6.