Betreft: Huis de Cannenburg
Datum: (beleningen enz.)1402: Claes van Herwen.1418: Reynart van Herwen Claesz.1424: Reynken van Herwen1465: Alijdt van Herwen, huisvrouw van Dirrick van Keppel, na overdracht door haar vader voornoemd.1473: idem.1476: Claes van Keppel Dirricksz, na overlijden van zijn voornoemde moeder.1502: Henrick van Keppel, als erfgenaam van zijn voornoemde broer.1517: Johan van Keppel, als erfgenaam van zijn voornoemde vader.1543: Steven van Rutenborch.1543: Idem, draagt het over aan de stadhouder, die Zeeger van Arnhem beleent.1543: Zeger van Arnhem draagt het over aan Maarten van Rossum, maarschalk.1544: Maarten van Rossum, idem beleent.1555: Johan van Rossum, als erfgenaam van zijn voornoemde broer.1558: Idem.1563: Johan van Isendoorn van Bloys, als erfgenaam van zijn moeder, die het bij magescheid was toebedeeld.1563: Hendrik van Isendoorn van Bloys, na overdracht door zijn voornoemde broer.
Bijzonderheden:Het huis, met de vogelhegge en de watermolen.
Status goed:Leengoed. Zie leenregister kwartier Arnhem, pag. 236 e.v.
Origineel:Coll. Moerman, schrift 6.