Betreft: Erf de Westerik, Vaassen
Datum: 15-6-1812
Ligging: O: Feithenhof, Z: Jan Boks, W: gemene veld, N: de beek
Verkoper Barend Schut, gepensioneerd militair te Epe, Zeger Schut, landman, Margaretha Christina Schut, naaister, Reijer de Goeyen, koopman, als curator van de twee absente kinderen van wijlen Aart Daniël Schut & Aartje Zegers, Jacob ten Hove, logementhouder op ‘t Loo, Benjamin ten Hove, landman, Anna Cornelia ten Hove, rentenierster, Arnoldus Mulder, secretaris van het armenwezen, Bernardus ten Hove, postmeester te Apeldoorn, ook als voogd van de minderjarige dochter van Johanna Cornelia ten Hove.
Koper Cannenburg
Bijzonderheden: Huis nr. 113, schaapschot en 5 ha. en 53 aren hof en zaailand. Verder een akker zaailand in Dorperenk, 42 aren, een stuk zaailand, den Kluinweide, 1 ha. 27 aren (Z: Kortenbroek, O: Feithenhof), nog 2 ha. 98 aren hooiland. Het erf is belast met de tiend en het onderhouden van twee einden Wetering; 14 treden. Koopsom 4861 Franken.NB: Werd overeengekomen 27-12-1810.Tevens een akte waarin de vrederechter van Apeldoorn toestemming geeft voor de publieke veiling i.v.m. de minderjarige kinderen, 27-12-1811.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 496, Coll. Moerman, schrift 6.