Betreft: Veen en velden in Tongeren
Datum: 4-3-1700
Bijzonderheden: De schout van Epe en twee geƫrfden getuigen dat zij weten dat Steventjen Jansen, laatst weduwe van Jans Vrughtniet, die zwak van lichaam te bedde ligt heeft verklaard dat zij aan H. van Isendoorn, ontvanger, haar recht in veen en velden van Tongeren, die zij buiten de verkoop van andere goederen (verkocht aan de brouwer van Epe) heeft gehouden, zou verkopen, omdat zij naar Velp zou verhuizen.
Origineel: Coll. Moerman, schrift 7.