Betreft: Land in Lohuizen, Oene en Emst
Datum: 26-3-1706
Verkoper: Jacob Henriksen tot Lohuizen, voor de helft, Daem Hendricks & Jentjen Jacobs, Gerrit Jansen, klompenmaker, & Aertje Jacobs, Heymen Lamberts & Teunisjen Jacobs, erfg. van hun moeder Geele Teunis, voor de andere helft.
Koper: Hermelina van Hoeclum, wed. Henrick van Isendoorn
Bijzonderheden: 1. Huis, hof en kamp in Lohuizen, waar Jacob Hendriks woont (O+Z: gemene weg, W: Sander Jans, N: Jacob Thoenis) 2. Een kamp zaailand in de buitenste Laarenck (O+Z: gemene veld, W: Jan Everts, herder, N: Hemtjen van Cleeff) 3. Een hoppenhof in Lohuizen (O: Daam Hendriks, Z: Hermtjen van Cleeff, W: Egbert Jans, N: gemene straat) 4: Een stuk land in Eperenck (O+W+Z: de gemene weg, N: Egbert Jans) 5: Zaailand op de buitenste Laarenck op de Hoogenweert (O+N: Willem Hendricx, W: gemene weg, Z: Catharijnen vicarie) 6: 3/4 Morgen in Oener Achterbroek in de Santjes (O: Wolsche Wetering, Z: de pastorie van Oene, W: Santgrave) 7: Twee halve morgens hooiland in Emsterbroek en de Withagen
Status goed: Alles tijnsgoed
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 569 (?), Coll. Moerman, schrift 9