Betreft:

3 Delen van al zodanig land als zal. Jan Pauwels en Maria in Vossenbroek hadden alsmede het deel dat zij van zal. Katrijna Pauwels aangeërfd hebben

Datum: 16-3-1604
Ligging: O: de Grift, Z: Mathijs Poele, W: zal. Jacob Janss erfg. en N: zal. Aert Lubberts erfg.
Verkoper: Gerrijt Stevens & Wijlhem en hun zonen Steven en Toenijs Gerrijts
Koper: Mr. Johan Steenbergen di olde & Aelken
Bijzonderheden: De delen gaan af van de helft die Jan Pauwels in Vossenbroek aan zijn kinderen heeft nagelaten , nl. Pauwels, voornoemde Trijna, en Gerke, waarvan Jacob Stevens het 4e deel van zal. Pouwels deel van toebehoort.Alles gelegen in zijn bepaling, waarvan Jacob Stevens 7 delen van toebehoren. Zegelaars: Gerrijt ten Holt, scholt van Eep, Herman en en Johan van Hoeckelum
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 559