Betreft:                       Een herengoed in Emst

Datum:                        4-4-1676

Verkoper:                    Jochem Francken & Gerbrechtjen Reynders, Rijck Francken & Elisabeth Reynders, Henrick Reynders, Willemken Reynders, Griete Henricks & Jan Jansen, mede voor haar dochter Sara, Mechteld Reynders, deels onmundige kinderen van wijlen Reynder Daems, voorts Jan Reynders.

Koper:                         Aert Jansen Weyenberg & Elbertjen Harms

Bijzonderheden:         Kopers krijgen oprukking.

Origineel:                    Ar. Cannenburg, invnr. 616./ Collectie Moerman, schrift 8.