Betreft:                       Heren- en tijnsgoed in Emst

Datum:                        22-9-1692

Verkoper:                    Wijlen Aert Jansen Weyenberg & Elbertjen Harms

Koper:                         Cannenburg

Bijzonderheden:         Het betreft een gerechtelijke verkoop van 23 percelen, waaronder dit halve erf aan de Emsterenk ooit gekocht van de erfgenamen van Reynder Daems, en een weide Pelenbosch int Veen gelegen. Deels herengoed, deels tijnsgoed.

Origineel:                    Ar. Cannenburg, invnr. 616./ Collectie Moerman, schrift 8.