Betreft:

Hinckelse Bosch in Emst.

Datum:

25-5-1695

Bijzonderheden:

Jacob Gerrits Bosch, 64 jaar, getuigt over een getuigenis die wijlen zijn broer Drees Gerrits (Bosch) enkele jaren eerder aflegde over de grave (sloot) die in genoemd bos parallel liep aan de Grift.

Origineel:

Ar. Cannenburg, invnr. 454./ Collectie Moerman, schrift 8.