Betreft: De Muggenberg, Oene
Datum: 17-12-1722
Ligging: Zie akte 15-2-1717
Bezitters: Johan van Hoeclum & Odilia van Limburgh, Joan Greuter & Gertruit van Hoeclum
Bijzonderheden: Zoals hun vader Dirk van Hoeclum het eerder tot onderpand stelde. Tevens het deel dat zij kochten van hun neef en nicht Gerard van Hoeclum, vaandrig, en Reinira van Hoeclum.
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 640, Coll. Moerman, schrift 1